Zachęcamy rodziców do zapoznania się z treścią broszury nt. "Dzieci w wirtulanej sieci". Aby ją otworzyć należy kliknąć w niebieski odnośnik znajdujący się poniżej.

> BROSZURA - "Dzieci w wirtualnej sieci" <

Powrót do nauki stacjonarnej

Informujemy, że od dnia 31 maja 2021r. uczniowie wszystkich klas wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Praca  odbywać się będzie w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

25-27.05.2021r. - dni wolne od zajęć

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniach: 25-27.05.2021r. w szkole odbędą się egzaminy ósmoklasisty. Są to dla uczniów dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.