Rządowy program "Aktywna tablica"

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu nasza szkoła podstawowa zakupiła:
- tablicę interaktywną
- monitor interaktywny
- projektor
- nagłośnienie
Nauczyciele korzystają ze szkoleń organizowanych przez CEN Suwałki, by efektywnie wykorzystać zakupiony sprzęt i uatrakcyjnić proces edukacyjny.

Zdjęcia tablicy i monitora.