W skład samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 wchodzą:

 

Przewodniczący: Julia Smoleńska kl. VIII

Członkowie: Mikołaj Gałańczuk - kl. VIII

                       Gabriela Cudnowska - kl. VII

                       Rafał Koniecko - kl. VII

                       Krzysztof Ignatowski - kl. VI

Opiekunowie samorządu uczniowskiego : Pani Joanna Horoszko  i Pani Anna Sieńkowska