Pogadanka z policjantem

12 czerwca 2017 roku uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantem.  W przedwakacyjnej pogadance zostały poruszone kwestie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Przypomniano podstawowe zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, właściwych zachowań podczas pobytu nad wodą oraz w czasie wypraw do lasu.

 Policjant poinformował uczniów o ogólnopolskiej kampanii MSWiA pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz zachęcał do wzięcia udziału w konkursie filmowym.

Z jego udziałem zostały ocenione prace plastyczne oraz wręczone nagrody uczestnikom konkursu promującego bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku, zorganizowanego w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Policjant spotkał się również z dziećmi z punktu przedszkolnego, którym opowiadał o swojej pracy. Dużą atrakcją wśród przedszkolaków okazała się prezentacja policyjnego motocykla.

Bardzo dziękujemy za pouczające spotkanie.

 

Ulotka

W maju 2017 roku 8 uczniów z klasy VI wzięło udział w powiatowym konkursie na ulotkę promującą zdrowy styl życia organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie. Wiktoria Ignatowska zdobyła III miejsce. Serdecznue Gratulujemy
 

,,Dla chcącego nic trudnego”

Przekonał się o tym uczeń klasy szóstej Michał Szczesny, który  wziął udział w ogólnopolskim konkursie zatytułowanym ,,Mój Patron” organizowanym przez SP nr 94  im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 Wśród 474 prac, których ( jak podkreślają organizatorzy) poziom merytoryczny i jakość wykonania była bardzo wysoka , multimedialna prezentacja Michała  o patronie naszej szkoły- Sybirakach zajęła zaszczytne trzecie miejsce !

 

Magdalena Rułkowska z klasy piątej  brała udział w  IX edycji Międzydiecezjalnego Konkursu Święci i bohaterowie Naszej Ziemi 

przebiegającej  pod hasłem:  „Dar czasu dobrze wykorzystany” zdobyła nagrodę w kategorii uczniów szkół podstawowych.

 

Gratulujemy Michałowi  i  Magdzie. Życzymy Im sukcesów w przyszłym roku szkolnym, a pozostałych uczniów zachęcamy do brania udziału w konkursach, których jest przecież w naszej szkole bardzo wiele.

 Podobno w każdym człowieku drzemie jakiś talent, trzeba tylko mieć chęci, by go w sobie odkryć.