Filharmonia

W piątek, 27 listopada 2015 roku uczestniczyliśmy w audycji muzycznej pt. „Jak się bawi Dziki Zachód”? prowadzonej przez artystów Filharmonii Białostockiej. Muzycy wprowadzili nas w bardzo wesoły nastrój. Przykłady muzyki country podobały nam się, czego dowodem były gromkie brawa. Poznaliśmy także nowy instrument strunowy – banjo.

Patriotyczne śpiewanie

W związku z obchodami Dnia Niepodległości uczniowie klas I –VI wraz z nauczycielami zaśpiewali  pieśni  patriotyczne:

  • „Rota”,
  • „Marsz Sybiraków”
  • „Dzień Niepodległości”.

Teksty pieśni na ekran multimedialny przygotowała Pani Irena Bagińska, a podkłady muzyczne Grażyna Siłkowska.

Były to bardzo wzruszające chwile, ponieważ dzieci zaśpiewały pięknie, przejmująco i z dużym zaangażowaniem.

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada 2015 roku uczestniczyliśmy w apelu patriotycznym przygotowanym przez  uczniów klasy VI pod kierunkiem Pani Anny Wąsewicz. W związku z 97 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę zaprezentowali montaż słowno – muzyczny o podniosłym,  uroczystym i zarazem poważnym charakterze, podczas którego wysłuchaliśmy pięknych wierszy, wspomnień oraz pieśni patriotycznych, np.: „Rota”, „Piechota”, „Dzień Niepodległości”, „Nasze polskie ABC” oraz „Marsz Pierwszej Brygady”. Bardzo wymownym akcentem była scenka dramatyczna, w której uczniowie zaprezentowali moment rozbioru Polski pomiędzy zaborców.

Była to pouczająca lekcja historii.