Święto Szkoły 2016r

Rocznicę wywózki mieszkańców Netty na Syberię obchodziliśmy w dniu 9 lutego 2016 roku. To jednocześnie 22 rocznica nadania imienia Sybiraków naszej szkole. Jest to data  głęboko wyryta w świadomości dzieci, ponieważ to ich dziadkowie, krewni, sąsiedzi, siedemdziesiąt sześć lat temu zostali niespodziewanie zabrani z domów, a następnie w trudnych, nieludzkich warunkach deportowani na Syberię. Stłoczeni w bydlęcych wagonach, umierali z powodu chorób, głodu i mrozu. Tragiczny los spotkał Sybiraków, masowo wywożonych  do ZSRR, gdzie zmuszeni zostali do morderczej pracy i upokarzających warunków życia. Aby zgłębić wiedzę na temat masowych wywózek uczniowie uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w izbie pamięci, gdzie oglądali pamiątki z zesłania: dokumenty, medale, przedmioty osobiste, monety.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych: Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie, Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze, i Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. Następnie Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym  - ksiądz Janusz Mroczkowski odprawił  Mszę  Świętą. Podczas mszy modliliśmy się za niedawno zmarłych Sybiraków: Jana Smoleńskiego, Edwarda Orbik oraz Tadeusza Roszkowskiego.

Drugą część  obchodów rozpoczęliśmy odśpiewaniem „Hymnu Sybiraków”. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko, która w swoim przemówieniu powitała zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Zbigniew Kaszlej – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Augustowie, sekretarz Gminy Augustów Pani Elżbieta Pszczoła, przewodniczący Rady Gminy Augustów Zdzisław Chmielewski, dyrektor ZOES Gminy Augustów Jan Ordowski, kierownik oświaty ds. edukacji Zuzanna Rogucka, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków - Jerzy Sienkiewicz, prezes honorowy Związku Sybiraków- Eugeniusz Simson, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie Henryka Rzepecka, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze Barbara Kotarska i Małgorzata Dawidowicz – opiekun pocztu sztandarowego ZSS im. Sybiraków w Krasnymborze, sołtysi okolicznych wsi: Tadeusz Smoleński, Krzysztof Ziarko, Paweł Pieńczykowski i Mateusz Pieńczykowski, miejscowi radni: Marek Mikołajczyk i Marek Pieńczykowski, Sybirak – Henryk Ćwikowski pochodzący z Bargłówki, Sybiracy, rodziny sybirackie, przedstawiciele Rady Rodziców.

Następnie uczniowie wystąpili z wzruszającym montażem słowno – muzycznym pod hasłem „Pamięć nie dała się zgładzić…”, przygotowanym pod kierunkiem Pani Anny Wąsewicz i Grażyny Siłkowskiej, w którym zaprezentowano smutne, historyczne momenty z życia polskiego narodu, dotkniętego krzywdzącą ręką przez władze ZSSR. Przedstawiono również losy Sybiraków, którzy podjęli decyzję o wstąpieniu do Armii gen. Andersa i ich zwycięska bitwa o Monte Cassino. Scenografię wykonały Panie: Małgorzata Fuszara, Ewa Truszkowska i Grażyna Siłkowska.

Nauczycieli szkoły: Grażynę Siłkowską, Annę Wąsewicz i Małgorzataę Fuszara decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie odznaczono Srebrną Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaki wręczyła Pani Barbara Czartoszewska i Pan Jerzy Sienkiewicz – przedstawiciele Związku Sybiraków. 

Obchodom Święta Szkoły towarzyszył konkurs plastyczny, którego hasło brzmiało: „Losy zesłanych na Syberię w czasie II wojny światowej”. W konkursie wzięło udział 43 uczniów klas I – VI. Prace oceniła komisja w składzie: Pani Henryka Mołodziejko, Pani Anna Wąsewicz i Grażyna Siłkowska. Przyznano nagrody rzeczowe ufundowane przez Związek Sybiraków w Augustowie w dwóch kategoriach wiekowych: kl.I–III i kl.IV–VI.
 Jury oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów: samodzielność wykonania, zgodność z tematem, oryginalność pomysłu i ogólny wyraz artystyczny. 

W grupie młodszej (kl. I – III)

  • I miejsce – Kacper Duba
  • II miejsce – Kamil Mazur
  • III miejsce – Kamil Kulik

W grupie starszej (kl. IV - VI)

  • I miejsce – Wiktoria Ignatowska
  • II miejsce – Jakub Kowalewski
  • II miejsce – Michał Szczesny
  • III miejsce – Magda Bieniewska
  • III miejsce – Magda Stankiewicz

Wyróżnienie:

  • Bartek Cudnowski
  • Dominika Pieńczykowska

Dyplomy i nagrody wręczyli przedstawiciele Zarządu Związku Sybiraków w Augustowie – Pani Barbara Czartoszewska i Pan Jerzy Sienkiewicz.

Przyjęto również nowych członków do Koła Wnuków Sybiraka. Są to uczniowie: Michał Koniecko, Rafał Koniecko, Kacper Duba, Kacper Mazur. Otrzymali oni legitymacje oraz pamiątkowe znaczki z rąk Pani Barbary Czartoszewskiej i Pana Jerzego Sienkiewicza.

Za szczególne zaangażowanie w życie szkoły Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko wręczyła dyplomy „Przyjaciela szkoły” rodzicom: Pani Jolancie Grochowskiej, Pani Małgorzacie Mazur, Pani Agnieszce Cudnowskiej i Pani Bożenie Ignatowskiej.

Następnie nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandarów i odśpiewanie „Pieśni szkoły”. Obchody zakończono przy obelisku przy szkole.  Ksiądz Janusz Mroczkowski odmówił modlitwę w intencji Sybiraków, a przybyłe delegacje  złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.

W tym dniu uczniowie uczcili również miejsce pamięci w Netcie Folwarku.  Delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod Pomnikiem Pamięci Mieszkańców Netty Wywiezionych na Sybir.

Dziękujemy rodzinom sybirackim za ufundowanie uczniom słodkich upominków: Państwu Danucie i Waldemarowi Klebanowskim, Iwonie i Dariuszowi Janczak, Markowi Mikołajczyk, Tadeuszowi Smoleńskiemu oraz Sybirakom z Zarządu Związku Sybiraków w Augustowie.

 

Nad przebiegiem tegorocznego Święta Szkoły czuwały Panie: Ewa Jakubiak i Ewa Truszkowska, które prowadziły uroczystość.

 

Choinka 2016

W dniu 23 stycznia 2016r. odbyła się w naszej szkole zabawa choinkowa. Były tańce, wesoła zabawa oraz konkursy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się także loteria fantowa przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski. Najmłodsze dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały na Mikołaja, który przybył z olbrzymim worem prezentów. Miły gość obdarował ich upominkami. Panowała radosna atmosfera, a uczniowie w doskonałych nastrojach rozpoczęli ferie zimowe.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

W dniu 21 stycznia 2016 roku gościliśmy w naszej szkole Babcie i Dziadków. Z tej okazji uczniowie klas I-III zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, a oddział przedszkolny zaśpiewał piosenkę. Z bogatym programem zaprezentowały się także najmłodsze przedszkolaki. Jednak najważniejszym punktem uroczystości był występ z przedstawieniem jasełkowym. Mili goście z dumą i zachwytem obserwowali popisy aktorskie swoich wnucząt.

Następnie zaprosiliśmy gości na herbatkę i słodki poczęstunek.