Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci w Białymstoku 

    W dniu 9 września 2016r. delegacja szkoły na czele z Panią Dyrektor Henryką Mołodziejko wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w XV Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci, który przeszedł ulicami  Białegostoku spod Pomnika Katyńskiego do Kościoła Ducha Świętego. Myśl przewodnia tegorocznego marszu brzmiała: „Nauczyciele polscy – zesłańcy Sybiru”. Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy VI oraz przedstawiciele klasy V. Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Katarzyna Salik i Ewa Truszkowska.

 

 

Spotkanie z policjantem - 12 września 2016

"Bezpieczna droga do szkoły"  to temat wiodący pogadanki, którą  z uczniami klas I-III, oddziału przedszkolnego oraz dziećmi zespołu wychowania przedszkolnego przeprowadził policjant z Powiatowej Komendy Policji w Augustowie - Pan Paweł Jakubiak.

 Mówił o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli przepisach dotyczących poruszania się lewą stroną drogi, przechodzeniu na drugą stronę jezdni  oraz zachowaniu się na pasach. Poruszył także problem używania pasów bezpieczeństwa i odpowiedniego siedziska  w samochodzie.

Uczył też jak zachować się w autobusie szkolnym i właściwego postępowania  w przypadku ataku groźnego psa. Przestrzegał również przed nawiązywaniem znajomości z osobami obcymi.

Było to bardzo pouczające spotkanie i panowała miła atmosfera.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

W dniu 1 września 2016r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko, przypominając zebranym o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy upamiętniliśmy ofiary II wojny światowej, a delegacja uczniów z klasy VI wraz z Panią Małgorzatą Kuczyńską zapaliła znicze i złożyła kwiaty przy obelisku. Następnie Pani Dyrektor zaprezentowała wychowawców i nauczycieli. Z ciekawością i zainteresowaniem uczniowie przysłuchiwali się wystąpieniu Pani Dyrektor, która zachęcała wszystkich do wytrwałej pracy. Na tak ważną uroczystość licznie przybyli rodzice.