Zakończenie  Roku Szkolnego  2017/2018

W dniu 22 czerwca 2018 pożegnaliśmy się ze szkołą na całe dwa miesiące. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęły się oficjalne obchody zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Swoją obecnością zaszczycili nas: Dyrektor ZOES Gminy Augustów - Pan Janusz Wierzbicki oraz Pan Jan Ordowski –emerytowany nauczyciel, wieloletni dyrektor naszej szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Klimowicz-Ignatowska. Na tę uroczystość również przybyli licznie rodzice.

Uczniowie klasy VI i VII pod kierunkiem Pani Ireny Bagińskiej i Pani Katarzyny Salik  przygotowali ciekawy program artystyczny, z momentami satyrycznymi, a zarazem pouczający. Podniosłym punktem było uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. W tym miejscu Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko podziękowała pocztowi sztandarowemu - uczniom klasy szóstej, którzy dumnie i godnie reprezentowali szkołę podczas wielu uroczystości. Nowym chorążym pocztu został Michał Szczesny, a asystować mu będzie Dominika Pieńczykowska i Wiktoria Ignatowska.

Wielkie zainteresowanie wzbudziła prezentacja multimedialna odzwierciedlająca cały miniony rok pracy i przedstawiająca kolejne wydarzenia z życia szkoły, przygotowana przez Panią Teresę Kondracką.

Bardzo miłym punktem uroczystości było rozdanie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce. Uczniowie klasy IV otrzymali kartę rowerową – dokument uprawniajacy do poruszania się po drogach. Natomiast Michał Szczesny otrzymał specjalną nagrodę za wysokie osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach historycznych w kategorii „film” ufundowaną przez Dyrektora ZOES Gminy Augustów - Pana Janusza Wierzbickiego.

Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za pracę oraz życzyła radosnych i bezpiecznych wakacji. Na zakończenie odbyło się spotkanie wychowawców w klasach.

 

Pogadanka z pielęgniarką

W dniu 21 czerwca 2018 roku spotkaliśmy się z Panią Joanną Krupińska - szkolną pielęgniarką w celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji. Poruszono wiele tematów związanych z właściwymi zachowaniami na wakacjach, np. pobyt nad wodą, umiejętne korzystanie ze słońca, zabawy na podwórku, na placu zabaw i w domu. Jednak najwięcej uwagi poświęcono  przypomnieniu zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie za pomocą czynności praktycznych uczyli się układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, a na fantomie, wykonywali resuscytację. Mówiliśmy także o wyposażeniu apteczki domowej.

Dziękujemy Pani pielęgniarce za przeprowadzenie bardzo pouczającego spotkania.

 

Pogadanka z policjantem

W  dniu 20 czerwca 2018 r. uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantem Powiatowej Komendy Policji  w Augustowie. W związku ze zbliżającymi się  wakacjami poruszył wiele ważnych tematów związanych z bezpieczeństwem dzieci na wakacjach np. zasady poruszania się po drodze, noszenie odblasków, zasady przechodzenia przez jezdnię, poruszanie się po drodze publicznej rowerem, bezpieczeństwo nad wodą, zakaz skoków do wody, umiejętne korzystanie ze słońca, korzystanie ze sprzętu pływającego, zachowanie ostrożności przy przydomowych zbiornikach wodnych, bezwzględne zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracujących maszyn rolniczych.

Bardzo dziękujemy za ciekawe i pouczające spotkanie.