Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

4 września 2018roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy do szkoły w doskonałych nastrojach, wypoczęci i pełni zapału do pracy. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko, która bardzo serdecznie powitała wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców oraz przedstawiła wychowawców klas. Ważnym akcentem uroczystości było przypomnienie zebranym o 79 rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Minutą ciszy upamiętniliśmy ofiary II wojny światowej, a delegacja uczniów z klasy IV wraz z Panią Małgorzatą Kuczyńską zapaliła znicze i złożyła kwiaty przy obelisku oraz Dębie Katyńskim. Po wyprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu „Pieśni szkoły” udaliśmy się do klas na spotkania z wychowawcami.

Nagroda dla Michała za film „Żołnierz Wyklęty”

Michał Szczesny - uczeń klasy VII uczestniczył w uroczystej Gali Podsumowującej V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych  zorganizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystość miała miejsce  25 maja 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie. Konkurs objęty był Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Gratulujemy Michałowi – zwycięzcy w kategorii film. Jesteśmy pełni podziwu za talent, sposób przedstawienia tematu oraz wiedzę historyczną.

 

Zakończenie  Roku Szkolnego  2017/2018

W dniu 22 czerwca 2018 pożegnaliśmy się ze szkołą na całe dwa miesiące. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęły się oficjalne obchody zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Swoją obecnością zaszczycili nas: Dyrektor ZOES Gminy Augustów - Pan Janusz Wierzbicki oraz Pan Jan Ordowski –emerytowany nauczyciel, wieloletni dyrektor naszej szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Klimowicz-Ignatowska. Na tę uroczystość również przybyli licznie rodzice.

Uczniowie klasy VI i VII pod kierunkiem Pani Ireny Bagińskiej i Pani Katarzyny Salik  przygotowali ciekawy program artystyczny, z momentami satyrycznymi, a zarazem pouczający. Podniosłym punktem było uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. W tym miejscu Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko podziękowała pocztowi sztandarowemu - uczniom klasy szóstej, którzy dumnie i godnie reprezentowali szkołę podczas wielu uroczystości. Nowym chorążym pocztu został Michał Szczesny, a asystować mu będzie Dominika Pieńczykowska i Wiktoria Ignatowska.

Wielkie zainteresowanie wzbudziła prezentacja multimedialna odzwierciedlająca cały miniony rok pracy i przedstawiająca kolejne wydarzenia z życia szkoły, przygotowana przez Panią Teresę Kondracką.

Bardzo miłym punktem uroczystości było rozdanie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce. Uczniowie klasy IV otrzymali kartę rowerową – dokument uprawniajacy do poruszania się po drogach. Natomiast Michał Szczesny otrzymał specjalną nagrodę za wysokie osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach historycznych w kategorii „film” ufundowaną przez Dyrektora ZOES Gminy Augustów - Pana Janusza Wierzbickiego.

Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za pracę oraz życzyła radosnych i bezpiecznych wakacji. Na zakończenie odbyło się spotkanie wychowawców w klasach.