„KLIKAM Z GŁOWĄ”

4 czerwca 2018 roku gościliśmy w szkole przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku, którzy przeprowadzili akcję edukacyjną pod hasłem „Klikam z głową”. Pogadankę przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: klasy I –III oraz IV – VII. Celem akcji było uświadomienie uczniom właściwego korzystania zportali internetowych. Spotkanie przeprowadzono w sposób profesjonalny.Zastosowano ciekawe formy i metody pracy z dziećmi. Bardzo obrazową formą pracybyła projekcja bajki edukacyjnej mającej uświadomić uczniów o niebezpieczeństwach czyhających podczas zawierania znajomości w sieci. Poruszono problem „brzydkich komentarzy”, gier internetowych i SMS Premium. Podczas pogadanki dzieci
posługiwały się fachowym słownictwem. Panowała miła i przyjazna atmosfera. Nazakończenie uczniowie otrzymali dyplomy za udział w szkoleniu.

Spotkanie ze strażakami

28 maja 2018 roku gościliśmy strażaków z ochotniczej jednostki OSP w Netcie Drugiej. Pojawienie się wozu strażackiego wzbudziło duże zainteresowanie wśród dzieci. Mogły one z bliska obejrzeć wyposażenie nowoczesnego pojazdu strażackiego, a nawet usiąść za jego kierownicą, przymierzyć hełm, uruchomić ręczną syrenę alarmową, trzymać wąż z lejącą się wodą, położyć się na desce, sprawdzić wyposażenie torby medycznej, obserwować zgniatanie i cięcie metalowych rur za pomocą hydraulicznych urządzeń. Podczas spotkania zostały również przypomniane numery alarmowe oraz najważniejsze zasady zachowania się w razie pożaru, wypadku lub innej niebezpiecznej sytuacji. Bardzo dziękujemy strażakom za interesujące spotkanie.

 

Apel o Papieżu

17 maja 2018 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony wielkiemu Polakowi,   Papieżowi - Świętemu  Janowi Pawłowi II, podczas którego uczniowie klasy IV zaprezentowali montaż słowno-muzyczny połączony z prezentacja multimedialną, w oparciu o rys biograficzny Karola Wojtyły. Młodzi artyści dowiedli, że Papież jest bliski naszym sercom i przypomnieli najważniejsze przesłania kierowane szczególnie do młodego pokolenia. Nie zabrakło też pięknej poezji oraz pieśni „Barka”. Jan Paweł II przekazywał wiele wartości. Uczył nas przede wszystkim miłości Boga i człowieka, czystości serca, radości.  Jest dla nas wzorem świętości.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Kuczyńskiej i Pani Irenie Bagińskiej za przygotowanie pięknego występu artystycznego.