Szanowni Rodzice.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia 2021r.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Zajęć świetlicowych po 5h nie ma.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. 

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego i ZWP nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Autobus kursuje. 

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub –ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. 

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.  

                                                                                          Henryka Mołodziejko- dyrektor szkoły