Uwaga

Podręczniki do nauki religii w OP, kl I i kl V będą do kupienia we wrześniu w szkole.

 

 

„Mój dziadek był Sybirakiem”

W wyniku reformy edukacji Izba Pamięci poświęcona Sybirakom, mieszcząca się w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie, została przekształcona w salę lekcyjną. Znajdujące się w niej zbiory  rozmieszczono w kilku klasach. W wyniku starań  dyrektor Henryki Mołodziejko udało się zagospodarować poddasze i utworzyć  nową Izbę Pamięci. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów, rodzin sybirackich, lokalnych firm tj.   Mieszalnia Pasz Granacki, BaltYacht oraz Starostwa Powiatowego w Augustowie.

  W  celu zakończenia prac rozpoczętych w Izbie Pamięci zwróciliśmy się o pomoc do Fundacji PKO Banku Polskiego. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 5000 zł  wykonane zostało oświetlenie całego pomieszczenia  oraz gablot. Zakupiono sztalugi, antyramy, gabloty, rolety. Wydany został też folder obrazujący pracę szkoły z patronem. Utworzono również ekspozycję poświęconą ś.p Eugeniuszowi Simsonowi, Sybirakowi -  byłemu Wójtowi Gminy Augustów, dzięki któremu nasza szkoła nosi tak zaszczytne imię.  Jesteśmy wdzięczni Fundacji PKO Banku Polskiego za włączenie się w realizację naszego projektu. Działalność patriotyczna jest bliska naszemu sercu. Cieszymy się, że Fundacja PKO Banku Polskiego wsparła nasze przedsięwzięcie i zaangażowała się w kultywowanie pamięci o Sybirakach.

Wszystkie podjęte przez nas działania będą służyły zarówno uczniom, jak też nauczycielom, rodzicom oraz gościom, którzy odwiedzają naszą szkołę.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

26 czerwca 2020 roku zakończyliśmy oficjalnie rok szkolny 2019/2020. Był to bardzo nietypowy i trudny czas, ponieważ od 25 marca, ze względu na pandemię koronawirusa, pracowaliśmy zdalnie. Jedynie uczniowie klasy II i III, za zgodą rodziców, zdecydowali się wrócić do szkoły. Oczywiście dzieci musiały przestrzegać regulaminu oraz obostrzeń np. mierzenie temperatury, zachowanie odstępów i odległości, dezynfekcja rąk, noszenie maseczek.

Mimo tych przeciwności, uczniowie klasy ósmej uroczyście zakończyli ostatni etap edukacyjny w naszej szkole. Wychowawczyni, Pani Irena Bagińska, wyświetliła interesującą prezentację multimedialną dotyczącą ich pobytu w szkole od najwcześniejszych lat. Następnie Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko gratulowała ósmoklasistom ukończenia szkoły podstawowej oraz licznych sukcesów, które odnieśli w minionym roku szkolnym i wręczyła najlepszym uczniom świadectwa oraz nagrody, a także listy pochwalne. Podziękowania odebrali również rodzice. Na zakończenie części oficjalnej Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za całoroczną pracę i życzyławspaniałych i bezpiecznych wakacji. Odbyło się również uroczyste pożegnanie pocztu głównego i zastępczego ze sztandarem szkoły.

W ostatni dzień roku szkolnego, uczniowie pozostałych klas, w różnych godzinach, spotkali się z wychowawcami przed szkołą po odbiór świadectw oraz nagród za wysokie osiągnięcia edukacyjne oraz pracę zdalną.

Teraz czekają nas dwa miesiące wakacji.