Wieś Netta powstała w pierwszej połowie XVI w. (około 1532r.). Ziemie obecnego powiatu augustowskiego w 1509 roku otrzymał od króla Zygmunta Starego wojewoda trocki Mikołaj Radziwiłł. Osobnym przywilejem z 4 stycznia 1515 roku król potwierdził poprzednie nadanie, określając jego granice. Radziwiłł usunął książęcych osoczników i osadzając drobną szlachtę oraz chłopów, zakładał nowe wsie, wśród nich Reszki, Rumiejki, Żrobki, Rutki, Grabowo, Nettę, Dreństwo, Tajno, Pomiany, Łabętnik, Bargłówkę, Brzozówkę i Kroszewo. Po śmierci M. Radziwiłła dobrami zarządzała wdowa Elżbieta z Sakowiczów i syn Jan Radziwiłł. Prawdopodobnie bezpośrednim założycielem Netty, był Maciej Srebrowski.

Jeżeli chodzi o szkołę w tej wsi, to niestety, nie zachowały się żadne dokumenty, na podstawie których można by dokładnie ustalić, kiedy powstała. Jak wynika z książki Witolda Jemielitego, który dużo uwagi poświęcił szkolnictwu, szkoła w Netcie istniała już w 1880 roku. Za czasów carskich uczył jeden nauczyciel, a nauka odbywała się w wynajętym pomieszczeniu. Przed I wojną światową uczyło dwóch nauczycieli, a w okresie międzywojennym trzech. W 1922 roku do szkoły uczęszczało 58 uczniów, w 1923 - 77,      w 1924 - 68,  w 1925 - 81, w 1930 - 138.

W dniu 21 listopada 1937 odbyło się poświęcenie nowego budynku Szkoły powszechnej w Netcie. Był to drewniany budynek o trzech izbach lekcyjnych i mieszkaniu dla kierownika Józefa Kozika.  Uroczystość zaszczycili swą obecnością pan Starosta Ejcher, przedstawiciele władz szkolnych, samorządowych oraz organizacji i instytucji społecznych. W szeregu przemówieniach podkreślano znaczenie szkolnictwa i oświaty dla budowania potężnej Polski. Zaznaczono również iż wieś zrozumiała znaczenie szkoły i wydatnie przyczynia się do realizacji wzniosłego hasła ,,podciągnięcia Polski wzwyż".

Przed wybuchem II wojny światowej dzieci uczyły się w sześciu oddziałach.

             

Szkoła w Netcie przed II wojną światową.

We wrześniu 1939 roku naukę przerwano. Po zajęciu terenu przez Armię Radziecką nauczanie wznowiono. W styczniu 1940 roku kierownik szkoły pan Stanisław Czarnecki został aresztowany i wysłany na Syberię. Wkrótce ten sam los spotkał jego rodzinę i innych mieszkańców Netty Folwark oraz Netty I i II. Gdy 22 czerwca 1941 roku wkroczyli Niemcy w szkolnej szopie urządzili areszt i osadzili w nim kilkunastu mieszkańców - zakładników, którzy mieli być rozstrzelani w razie wrogich działań tutejszej ludności przeciwko faszystom. Po kilku dniach zwolniono ich. Do  końca wojny nauczanie zostało wstrzymane. Kierownik szkoły pan Feliks Michałowski włączył się aktywnie do działalności konspiracyjnej w Armii Krajowej (był m.in. zastępcą VII Obwodu AK).

W dniu 2 sierpnia 1944 roku Niemcy spalili budynek szkolny, wycofując się przed zbliżającymi się wojskami radzieckimi, które wkroczyły do Netty 23 stycznia 1945 roku. Po wyzwoleniu nauczanie zostało wznowione dzięki staraniom  pani A. Chmielewskiej. Lekcje prowadzono w pomieszczeniach wynajętych u rolników: Ignatowskich, Krzywińskich, Rutkowskich i Stankiewiczów.W 1948 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Materiały zakupiły władze powiatowe, a ich przywozem i wszelką robocizną zajęli się mieszkańcy wsi. Prace przy budowie posuwały się wolno z powodu braku fachowców (szewc pełnił funkcję kierownika budowy ) i częstych zmian planów budowy. W 1952 roku budowę szkoły przejęło przedsiębiorstwo budowlane z Augustowa. Oczywiście cały czas przy budowie pomagali nauczyciele (S. Siemion, E. Borowski, Cz. Bugalski, Piekarska,   L.Stankiewicz) i uczniowie.

Wreszcie po 5 latach wytężonej pracy 22 lipca 1953 r. oddano do użytku nowy, murowany, piętrowy budynek szkolny o jasnych, dużych salach, przestronnym holu i zaopatrzony w nowy sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Przecięcie wstęgi na uroczystości otwarcia szkoły przypadło w udziale Kierownikowi Wydziału Oświaty panu Janowi Zawadzkiemu.

 

Szkoła w Netcie - 1953 rok.

Pod koniec grudnia 1955 r. po raz pierwszy szkołę rozjaśniło światło elektryczne, było to wielkie wydarzenie w życiu szkoły i wsi.

Rok szkolny 1956/57 nie rozpoczął się normalnie, ponieważ w czasie wakacji zawaliło się jedno skrzydło budynku szkolnego. Na podstawie zarządzenia Inspektora Bezpieczeństwa Pracy z Warszawy zawieszono naukę w szkole do 10 października i kontynuowano odgruzowywanie, a następnie rozpoczęto odbudowę.

W listopadzie 1957 roku w budynku szkolnym otwarto Szkołę Przysposobienia Rolniczego o 34 słuchaczach. Wykładowcą przedmiotów rolniczych był pan inż. Wyszkowski. Zorganizowano też kurs ogólnokształcący klasy VII, który ukończyło 9 osób.

W roku szkolnym 1958/59 uporządkowano otoczenie szkoły. Jesienią kierownik szkoły pan E. Borowski z panem M. Andryszewskim położyli krawężniki i ułożyli płyty chodnikowe na dróżce od szkoły do ulicy (nareszcie przed szkołą nie było błota).

Przekazanie do użytku odbudowanej części budynku szkolnego odbyło się 27 lutego 1959 r.

Z nastaniem wiosny kontynuowano prace nad upiększaniem terenu wokół szkoły. Wyłożono krawężnikami klomby i alejki kwiatowe w ogródku szkolnym. Wywieziono glinę, a na jej miejsce przywieziono urodzajnej ziemi. Następnie posadzono piękne kwiaty - dar rodziców. Podczas wakacji ogrodzono plac szkolny siatką. Jesienią 1959 roku wszyscy uczniowie wzięli udział w sadzenie dębowego drzewka w rogu placu szkolnego. Zaś dokoła szkoły uczniowie kasy VII pod kierunkiem pana Borowskiego posadzili lipy, podarowane przez  pana Antoniego Zarzeckiego z Netty II.

W tym samym roku szkolnym dzięki staraniom kierownika pana E. Borowskiego i pomocy finansowej Wydziału Oświaty zainstalowano hydrofor i częściową kanalizację. Wyrównano też boisko sportowe i usunięto fundamenty spod spalonej szkoły.

W roku szkolnym 1961/62 w szkole nadal pracowało czterech nauczycieli. w Netcie Folwarku powstała filia szkoły. Do punktu filialnego uczęszczali uczniowie od klasy I do IV.

W 1964 rozpoczęto prace przy elewacji budynku szkolnego. W wakacje 1969 r. dzięki staraniom kierownika szkoły pana Zygmunta Kaczana zrobiono gruntowny remont w szkole. A mianowicie: wyposażono szkołę w instalację wodno - kanalizacyjną; zlikwidowano piece i zamontowano grzejniki centralnego ogrzewania; przebudowano sale lekcyjne, szatnię, pokój nauczycielski; zmieniono podłogę na korytarzu. W prace porządkowe w miarę możliwości włączyli się też uczniowie. Bardzo dużo przy remoncie pomógł zakład opiekuńczy szkoły, czyli Fabryka Obuwia z Augustowa.

Lata 90 - te pomimo trudności finansowych z jakimi borykały się szkoły obfitowały w wiele zmian. W wakacje 1992 r. przeprowadzono w szkole remont .Najwięcej przy malowaniu klas i innych pracach napracował się pan dyrektor szkoły Jan Ordowski. Chętnie pomagali mu w tym rodzice i nauczyciele, pomocy finansowej udzielił też Bank Spółdzielczy w Augustowie.

Dyrektor szkoły mgr Jan Ordowski przyjmuje sztandar z rąk rodziców.

10 lutego 1994 roku w szkole odbyła się wzruszająca uroczystość nadania IMIENIA I SZTANDARU. Od tego dnia szkoła w Netcie przyjęła imię Sybiraków. Na uroczystość tę przybyło wielu dostojnych gości: Kapelan Związku Sybiraków Diecezji Ełckiej i dziekan augustowski ks. Czesław Domel, ks. Kanonik proboszcz bargłowskiej parafii Franciszek Rogowski, ks. Krzysztof Krupiński, wojewódzkie władze oświatowe z panem Zygmuntem Zalewskim, władze Związku Sybiraków z prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  w Suwałkach z siedzibą w Augustowie panem Zenonem Sobieszczańskim, przedstawiciele Związku Sybiraków z Białegostoku i Łomży, władze Światowego Związku Żołnierzy AK z prezesem Zarządu wojewódzkiego panem Jerzym Klimko, władze gminne z wójtem i prezesem Koła Związku Sybiraków w Augustowie panem Eugeniuszem Simsonem, dyrektorzy sąsiednich szkół, dyrektor Banku Spółdzielczego pan Sławomir Wierzbołowicz, poczty sztandarowe, przyjaciele szkoły oraz  mieszkańcy wsi .Uroczystość uświetniło przybycie: ks. Biskupa Wojciecha Ziemby , odprawił mszę świętą, wygłosił homilię oraz poświęcił sztandar szkoły i tablicę pamiątkowa umieszczoną na froncie szkoły. Pan kurator wręczył na ręce pana dyrektora Jana Ordowskiego akt NADANIA IMIENIA I PRAWA POSIADANIA SZTANDARU. Uczniowie przedstawili wzruszający montaż słowno - muzyczny na podstawie wspomnień Sybiraków i poezji pani Zofii Metelickiej.

W 3 i 5  rocznicę nadania szkole imienia czyli 10 lutego 1997 i 1999 roku ponownie skromne mury Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie miały zaszczyt witać wielu wspaniałych gości. Tym razem mszę świętą celebrował J. E. ks. bp. Edward Samsel.

Od 1999 roku 10 lutego jest dniem, w którym obchodzimy Święto Szkoły.

Latem 1996 roku odnowiono elewację budynku.

W wakacje 1997 r. został wymieniony piec centralnego ogrzewania z węglowego na olejowy. W każdym pomieszczeniu zamontowano również zawory regulujące ilość pobieranej energii cieplnej. Koszty wymiany pokryte zostały przez Urząd Gminy w Augustowie.

W czerwcu 1999 r. wyasfaltowano boisko do siatkówki i koszykówki. Duży wkład w przygotowanie terenu pod boiska włożyli rodzice, a przede wszystkim pan Krzysztof Wróblewski, który wyrównał teren i usunął nadmiar ziemi oraz pan Waldemar Klebanowski, który przywiózł piasek i żwir. Nareszcie nie ma błota na boisku, można grać w piłkę nawet wczesna wiosną i późną jesienią.

W wakacje 1999 r. dzięki hojności Urzędu Gminy w Augustowie zmieniono posadzkę na holu szkolnym.

W roku szk. 1999/2000 spotkaliśmy się w mniejszym gronie bowiem po reformie oświaty absolwenci klasy VI kontynuują naukę w gimnazjum w Białobrzegach.

W czerwcu 2000 r. znowu rodzice udowodnili, że sprawy szkoły nie są im obojętne. Zorganizowali przywóz trylinki, którą szkoła otrzymała od fabryki papierosów BAT w Augustowie. Pomogli ułożyć ją na placu przed szkołą w okresie wakacji. Najwięcej przy układaniu napracował się pan dyrektor J. Ordowski, który również kierował całą pracą oraz pan Bogdan Harasim.

Jesienią roku szk. 2000/2001 wymieniono okna z drewnianych na plastikowe oraz parapety. Parapety w jednej klasie zakupili rodzice uczniów klasy VI jako dar od uczniów kończących szkołę podstawową.

W czerwcu 2001 r. szkoła otrzymała 8 komputerów od Fundacji Pomoc Ludziom Banku Zachodniego we Wrocławiu. W okresie wakacji dzięki staraniom pana dyrektora J. Ordowskiego została urządzona sala komputerowa. Zakupiono stoliki pod komputery i krzesełka obrotowe, dostosowano instalację elektryczną do potrzeb sali, podłączono komputery do sieci i internetu. Od września 2001/2002 rozpoczęto nauczanie informatyki w klasach V i VI.

Historia szkoły niezmienne jest związana z historią Sybiraków. W roku 2005  na terenie szkoły stanął pomnik w formie głazu poświęcony Sybirakom. Dowóz i ustawienie stało się możliwe dzięki zaangażowaniu i pomocy rodziców.  

1 września 2006r. dotychczasowy  dyrektor szkoły Pan  Jan Ordowski w związku ze swoim przejściem na emeryturę pożegnał się z rodzicami i całą szkolną społecznością. Podczas uroczystości wójt gminy Augustów - Zbigniew Buksiński podziękował za długoletnią pracę odchodzącemu dyrektorowi i jednocześnie powitał na tym stanowisku Panią Henrykę Mołodziejko.

Jako godna następczyni swoich poprzedników Pani Henryka Mołodziejko kontynuowała zarówno współpracę z Sybirakami, jak też prace modernizacyjne w szkole.

Jednocześnie zwracała też uwagę i czuwała nad przebiegiem projektów unijnych. W okresie od 01.03.2007r. - 28.02.2008r realizowany był w szkole pierwszy projekt z wykorzystanych środków unijnych pt. ,,Akademia jutra."  Dzięki niemu zakupione zostały sprzęty TIK i odbyło się wiele wycieczek.

Od roku 2007  uczniowie klas młodszych mogli cieszyć sie nowymi łazienkami na górze. Rok później wyremontowano klatkę schodową.

Rok 2009 to kolejne remonty. Wykonano docieplenie budynku, elewację i  zmieniono pokrycie dachowe.

W roku 2011  przy pomocy rodziców uczniów  klasy czwartej założono zieleniec wokół szkoły. Po wykarczowaniu starego żywopłotu rodzice zasadzili nowe krzewy oraz trawę, pokazując tym samym, że jak zwykle nie są im obojętne sprawy związane ze szkołą. Rok ten przyniósł też kolejne zmiany wewnątrz budynku szkolnego. Wyremontowano szatnię: ułożono terakotę i odnowiono ściany.

Rok 2011 to też czas kolejnego projektu unijnego -,,Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Augustów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie wakacji w 2012 roku zostało wykonane nowoczesne boisko wielofunkcyjne. 15 września w/w roku odbył się mecz inauguracyjny z udziałem absolwentów, uczniów i nauczycieli.

Kolejne wakacje były czasem kolejnych zmian w otoczeniu szkoły. Ku radości najmłodszych uczniów wybudowano nowy plac zabaw. Realizacja tego przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy sołeckich  czterech okolicznych wsi: Netty Pierwszej, Netty Drugiej, Netty Folwark oraz Uściank.

Lata  2012-2014 to czas projektu ,,Równy start dla Netty" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W trakcie trwania wakacji w 2016 roku dokonano rozbiórki starego ogrodzenia od strony ulicy i montażu nowego. Ponadto zbudowano także funkcjonalny chodnik. W pracach pomagali  uczynni rodzice, a także nasi absolwenci.

Jednocześnie wyremontowano magazynek sportowy.

Rok szkolny 2017/2018 to czas gruntownego remontu pomieszczeń szkolnych. Zmodernizowano system grzewczy, dokonano wymiany kaloryferów, zamontowano piec na pellet, wymieniono drewniane podłogi i odnowiono sale lekcyjne. Tu też zwyczajowo już pomagali rodzice. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki programowi ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych w Kolnicy i w Netcie gm. Augustów"

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” stało się możliwe rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu nasza szkoła zakupiła:
- tablicę interaktywną
- monitor interaktywny
- projektor
- nagłośnienie
Nauczyciele skorzystali ze szkoleń organizowanych przez CEN Suwałki, by móc efektywnie wykorzystać zakupiony sprzęt i uatrakcyjnić proces edukacyjny.

Przełom roku 2018 i 2019 to okres trwania projektu ,,Małymi krokami w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX. Rozwój Lokalny.  

Projekt polegał na zapewnieniu większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i organizacją zajęć dla dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami.

 Ze środków pozyskanych z projektu zakupiono:

- Sprzęt TIK (tablica interaktywna, laptopy, aparat cyfrowy, kamera)

- Pomoce do prowadzenia zajęć specjalistycznych

- Wyposażenie sal (dywany, domki manipulacyjne, ławeczki, materace i maty

- Sprzęt sportowo-rekreacyjny (mini siłownia, piankowy tor przeszkód, mini siłownia)

W roku 2019 Szkolna Izba Pamięci została przeniesiona do nowego, przestronnego wnętrza. Zgromadzone eksponaty znalazły godne miejsce, a dokumenty umieszczono w nowych gablotach. Powstała ściana poświęcona śp. Eugeniuszowi Simsonowi - Sybirakowi, byłemu Wójtowi Gminy Augustów.

Jednocześnie zmodernizowano dotychczasową pracownię  komputerową.  Dzięki funduszowi sołeckiemu i dofinansowaniu z Urzędu Gminy Augustów uczniowie mogli pracować w nowej sali wyposażonej w nowoczesne komputery. Doprowadzony został światłowód, dzięki czemu połączenie z Internetem stało się szybkie i sprawne. Powstała też sala zabaw dla uczniów klas młodszych.

W roku 2020 z rezerwy oświatowej wyposażono pracownię: biologiczną, chemiczną, fizyczną.

Niestety praca w komfortowych warunkach została przerwana w tym samym roku przez epidemię. Początkowo zdalna edukacja przybrała podobnie jak w innych szkołach formę współpracy z wykorzystaniem dostępnych mediów, a następnie dzięki staraniom Pani Dyrektor proces kształcenia został usprawniony poprzez pracę na platformie Classroom, a Urząd Gminy zaoferował pomoc w postaci nowych laptopów.

 

 

 

Obecny wygląd szkoły.