Zakończenie Roku Szkolnego  2016/2017

23 czerwca 2017 rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje, a więc w miłych nastrojach przybyliśmy by pożegnać się murami szkolnymi na całe dwa miesiące. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego, a następnie Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko powitała zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych rodziców. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Augustów - Pan Zbigniew Buksiński, Pan Jerzy Sienkiewicz – prezes Związku Sybiraków w Augustowie, były dyrektor naszej szkoły - Pan Jan Ordowski, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Kowalewska. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego znacznie różniło się od poprzednich, ponieważ zgodnie z założeniami reformy oświatowej, kontynuować naukę w naszej szkole nadal będzie klasa VI, a więc nie żegnaliśmy się z nimi.. Podniosłym punktem było uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu.  Zaszczytną rolę chorążego pocztu powierzono Łukaszowi Siłkowskiemu, a asystę Magdzie Bieniewskiej i Magdzie Rułkowskiej. W części artystycznej przygotowanej przez Panią Katarzynę Salik i Teresę Kondracką uczniowie klasy VI i I wierszem i piosenką wyrazili podziękowanie nauczycielom za ich pracę, troskę i poświecenie w kształtowaniu młodych umysłów. Miłym akcentem był humorystyczny filmik przygotowany przez klasę VI opowiadający o typowych uczniach. Duże zaciekawienie wzbudziła prezentacja multimedialna odzwierciedlająca cały miniony rok pracy, a Pani Dyrektor przedstawiła kolejne wydarzenia z życia szkoły. Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za pracę oraz życzyła radosnych i bezpiecznych wakacji. Bardzo miłym punktem uroczystości było rozdanie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce. Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.

 

 

Pogadanka z policjantem

12 czerwca 2017 roku uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantem.  W przedwakacyjnej pogadance zostały poruszone kwestie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Przypomniano podstawowe zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, właściwych zachowań podczas pobytu nad wodą oraz w czasie wypraw do lasu.

 Policjant poinformował uczniów o ogólnopolskiej kampanii MSWiA pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz zachęcał do wzięcia udziału w konkursie filmowym.

Z jego udziałem zostały ocenione prace plastyczne oraz wręczone nagrody uczestnikom konkursu promującego bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku, zorganizowanego w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Policjant spotkał się również z dziećmi z punktu przedszkolnego, którym opowiadał o swojej pracy. Dużą atrakcją wśród przedszkolaków okazała się prezentacja policyjnego motocykla.

Bardzo dziękujemy za pouczające spotkanie.

 

Ulotka

W maju 2017 roku 8 uczniów z klasy VI wzięło udział w powiatowym konkursie na ulotkę promującą zdrowy styl życia organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie. Wiktoria Ignatowska zdobyła III miejsce. Serdecznue Gratulujemy