Nasi uczniowie

(rok szkolny 2021/2022)

 

KLASA I - 8 uczniów 

KLASA II - 12 uczniów 

                           KLASA III - 12 uczniów                      

KLASA IV - 7 uczniów

KLASA V - 11 uczniów 

KLASA VI - 5 uczniów

KLASA VII - 8 uczniów

KLASA VIII - 12 uczniów