Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

 

mgr Henryka Mołodziejko

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie - nauczyciel dyplomowany, w bieżącym roku szkolnym prowadzi zajęcia czytelniczo-kaligraficzne w klasie II oraz zespół korekcyjno-kompensacyjny.

 

mgr Irena Bagińska

nauczyciel dyplomowany, wychowawczyni klasy V, w bieżącym roku szkolnym uczy matematyki w klasach V-VIII i  informatyki w klasach: VI-VIII.

 

mgr Małgorzata Fuszara

nauczyciel dyplomowany, nauczycielka oddziału przedszkolnego. Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz zajęcia świetlicowe.

 

mgr Joanna Horoszko

nauczyciel kontraktowy, wychowawczyni klasy I, uczy języka angielskiego w ZWP i OP. Prowadzi zajęcia świetlicowe. 

 

mgr Teresa Kondracka

nauczyciel dyplomowany, wychowawczyni klasy III, uczy informatyki w klasach I-IV.  

 

mgr Małgorzata Kuczyńska

nauczyciel dyplomowany, wychowawczyni klasy VII, uczy religii katolickiej w OP i klasach I-VIII . Prowadzi szkolną bibliotekę oraz zajęcia świetlicowe. Opiekun Koła Wnuków Sybiraków.  

 

mgr Grażyna Siłkowska

nauczyciel dyplomowany, wychowawczyni klasy II, uczy plastyki i muzyki w klasach IV-VII.  Prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

 

mgr Katarzyna Salik

nauczyciel dyplomowany, wychowawczyni klasy II, uczy wychowania fizycznego w klasach IV-VIII, przyrody w klasie IV. Prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 

mgr Anna Wąsewicz

nauczyciel dyplomowany, wychowawczyni klasy IV, uczy języka polskiego w klasach IV-VIII.

 

mgr Jolanta Nowicka

nauczyciel dyplomowany, pracuje w Zespole Wychowania Przedszkolnego. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne.

 

mgr Anna Świerzbińska

nauczyciel kontraktowy, pracuje jako n-l wspierający w klasach: II i IV.

 

mgr Ewelina Kamińska

nauczyciel stażysta, uczy języka angielskiego w klasach I-IV, pracuje jako n-l wspierający w OP i kl. I.

 

mgr Marianna Maksimowska-Doroszko

uczy biologii i geografii w klasach V-VIII oraz edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII.

 

mgr Ewa Rudziewicz

nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego w klasach V-VIII, pracuje jako nauczyciel wspierający w OP. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

 

mgr Bogumiła Chwedczuk

nauczyciel dyplomowany, uczy histori w klasach IV - VIII oraz WOS w klasie VIII.

 

mgr Izabela Cituk

nauczyciel dyplomowany, uczy języka rosyjskiego w klasach VII-VIII.

 

mgr Renata Oborska

nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki i chemii w klasie VII i VIII oraz techniki w klasach IV-VI. Pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

 

mgr Teresa Kozłowska

nauczyciel dyplomowany, uczy matematyki w kl. IV, edukacji technicznej w klasach I-III, edukacji plastycznej w kl.I, edukacji muzycznej w kl. III. Prowadzi zajęcia wyrównawcze w klasie VII.

 

mgr Halina Masztalerz

nauczyciel dyplomowany, uczy w klasach IV-VI i wychowania do życia w rodzinie w kl. IV-VIII.

 

ks. Mariusz Kozłowski

nauczyciel mianowany, uczy religii prawosławnej.