Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

 

mgr Henryka Mołodziejko

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie - nauczyciel dyplomowany, w bieżącym roku szkolnym prowadzi edukację polonistyczną w klasie I oraz zespół korekcyjno-kompensacyjny.

 

mgr Irena Bagińska

nauczyciel dyplomowany, w bieżącym roku szkolnym uczy matematyki w klasach IV-VII, przyrody w klasie VI, informatyki w klasie VII. Wychowawczyni klasy VI. 

 

mgr Małgorzata Fuszara

nauczyciel dyplomowany, nauczycielka oddziału przedszkolnego. Prowadzi zajęcia LOGOPEDYCZNE.

 

mgr Ewa Jakubiak

nauczyciel dyplomowany. Jest wychowawczynią i nauczycielką klasy III. W bieżącym roku szkolnym prowadzi technikę w klasach IV-VI oraz zajęcia świetlicowe. Jest koordynatorem do spraw bezpieczeństwa.

 

mgr Teresa Kondracka

nauczyciel dyplomowany nauczanie zintegrowane, wychowawczyni klasy II, ponadto prowadzi zajęcia w-f w klasach II-III (łączone), oraz zajęcia komputerowe w klasaci I-VI.  Prowadzi społecznie Klub Wiewiórki.Jest koordynatorem programu „Owoce w szkole”. Prowadzi zajęcia świetlicowe.

 

mgr Małgorzata Kuczyńska

nauczyciel dyplomowany, uczy religii, wychowania do życia w rodzinie w klasie IV -VII, prowadzi również szkolną bibliotekę i zajęcia świetlicowe. Opiekun Koła Wnuków Sybiraków.

 

mgr Grażyna Siłkowska

nauczyciel dyplomowany, nauczanie zintegrowane, wychowawczyni klasy I, w bieżącym roku szkolnym uczy plastyki i muzyki w klasie IV-VII.  Prowadzi zajęcia rewalidacyjne. Jest koordynatorem programu „Mleko w szkole”.

 

mgr Katarzyna Salik

nauczyciel dyplomowany, nauczycielka wychowania fizycznego w klasach IV-VII, przyrody w klasach IV i V i gimnastyki korekcyjnej. Prowadzi koło sportowe dla uczniów klas IV-VI, wychowawczyni klasy VII. 

mgr Ewa Truszkowska

nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego w klasach I-VII,  OP i ZWP, języka rosyjskiego w klasie VII. Wychowawczyni klasy IV. Zajmuje się dożywianiem uczniów.

 

mgr Anna Wąsewicz

nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego w klasach IV-VII, historii w klasie IV i V,  wychowawczyni klasy V.

mgr Jolanta Nowicka

nauczyciel mianowany, pracuje w Zespole Wychowania Przedszkolnego.

mgr Bogumiła Chwedczuk

nauczyciel dyplomowany, uczy histori w klasie V i VI.

mgr Renata Oborska

nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki i chemii w klasie VII oraz techniki w klasach IV-VI.

mgr Marianna Maksimowska-Doroszko

uczy biologii i geografii w klasie VII.