Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020

 

mgr Henryka Mołodziejko

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie - nauczyciel dyplomowany, w bieżącym roku szkolnym prowadzi zajęcia ortograficzne  w klasie II oraz zespół korekcyjno-kompensacyjny.

 

mgr Irena Bagińska

nauczyciel dyplomowany, w bieżącym roku szkolnym uczy matematyki w klasach IV-VIII,  informatyki w klasie VII i VIII. Wychowawczyni klasy VIII. Aktualizuje stronę internetową szkoły.

 

mgr Małgorzata Fuszara

nauczyciel dyplomowany, nauczycielka oddziału przedszkolnego. Prowadzi zajęcia logopedyczne.

 

mgr Joanna Horoszko

nauczyciel kontraktowy. Jest wychowawczynią i nauczycielką klasy II. W bieżącym roku szkolnym prowadzi dodatkowo w-f w klasach II-III, język angielski w ZWP i OP oraz zajęcia świetlicowe. 

 

mgr Teresa Kondracka

nauczyciel dyplomowany nauczanie zintegrowane, wychowawczyni klasy III, ponadto uczy informatyki w klasach V-VI.  Prowadzi społecznie Klub Wiewiórki.   Prowadzi zajęcia świetlicowe. Jest pedagogiem szkolnym.

 

mgr Małgorzata Kuczyńska

nauczyciel dyplomowany, uczy religii, wychowania do życia w rodzinie w klasie IV -VIII, prowadzi również szkolną bibliotekę i zajęcia świetlicowe. Opiekun Koła Wnuków Sybiraków. Wychowawczyni klasy V.

 

mgr Grażyna Siłkowska

nauczyciel dyplomowany, nauczanie zintegrowane, wychowawczyni klasyIII, w bieżącym roku szkolnym uczy plastyki i muzyki w klasie IV-VII.  Prowadzi zajęcia rewalidacyjne. Jest koordynatorem programu „Mleko w szkole”.

 

mgr Katarzyna Salik

nauczyciel dyplomowany, nauczycielka wychowania fizycznego w klasach IV-VIII, przyrody w klasach IV i gimnastyki korekcyjnej. Wychowawczyni klasy IV. 

mgr Ewa Truszkowska

nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego w klasach I-VIII, języka rosyjskiego w klasie VII i VIII. Wychowawczyni klasy VI. Zajmuje się dożywianiem uczniów.

 

mgr Anna Wąsewicz

nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego w klasach IV-VIII, wychowawczyni klasy VII.

mgr Jolanta Nowicka

nauczyciel dyplomowany, pracuje w Zespole Wychowania Przedszkolnego, prowadzi zajęcia świetlicowe.

mgr Bogumiła Chwedczuk

nauczyciel dyplomowany, uczy histori w klasach IV - VIII oraz WOS w klasie VIII.

mgr Renata Oborska

nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki i chemii w klasie VII i VIII oraz techniki w klasach IV-VI. Pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

mgr Marianna Maksimowska-Doroszko

uczy biologii i geografii w klasie V, VI, VII i VIII oraz Edukacji Dla Bezpieczeństwa w klasie VIII.