W skład samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018 wchodzą:

 

Przewodniczący: Łukasz Siłkowski kl. VI

Członkowie: Jakub Kowalewski - kl VII

                       Rafał Dziądziak - kl VII

                       Magda Bieniewska - kl VI

                       Julia Wróblewska - kl VI

                       Julia Smoleńska - kl V

Opiekunowie samorządu uczniowskiego : Pani Katarzyna Salik  i Pani Joanna Horoszko.

 

Plan pracy SU 2015-2016