Eksponaty, zdjęcia i dokumenty znajdujące się w Izbie Pamięci

 

Zdjęcie eksponatu (dokumentu)

Opis

Zdjęcie eksponatu (dokumentu) Opis Zdjęcie eksponatu (dokumentu) Opis
  Zdjęcie Jadwigi Roszkowskiej Zdjęcie Stanisława Janczaka z 1945 roku - żołnierza I Dywizji im. T. Kościuszki.

Zdjęcie I Pułku Ułanów Krechowieckich

w Augustowie. 

Czapka żołnierska  Manierka żołnierska aluminiowa z filcowym obiciem żołnierza I Armii Wojska Polskiego dar Karbowskiego Teofila. Hełm rosyjski z II wojny światowej
Bagnet niemiecki z okresu II wojny światowej. Hełm niemiecki z II wojny światowej. Łuska pocisku
Podręcznik do nauki historii napisany ręcznie na stronach rosyjskiego podręcznika do algebry przez nieznana osobę dla szkoły polskiej w ZSRR w czasie zesłania. Podarował Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź. Podręcznik do nauki przyrody napisany ręcznie na stronach rosyjskiego podręcznika do algebry przez nieznana osobę dla szkoły polskiej w ZSRR w czasie zesłania. Podarował Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź. Elementarz dla dzieci polskich zesłańców wydany w ZSRR w 1944r.Kserokopia oryginału przywiezionego do kraju przez Pana Zenona Sobieszczańskiego.
Dokumenty potwierdzające wpłaty do kasy oszczędnościowej. Dokumenty potwierdzające wpłaty do kasy oszczędnościowej. Dokumenty potwierdzające wpłaty do kasy oszczędnościowej.
Medal Zwycięstwa i Wolności nadany Panu Stanisławowi Janczakowi z Netty Folwark za udział w walkach w czasie II wojny światowej.

Podarował Pan Stanisław Janczak

Krzyż Kawalerski Orderu Orodzenia Polski dla Stanisława Janczaka z Netty Folwark.

Podarował Pan Stanisław Janczak

 

Fotografia szkatułki wykonanej na zesłaniu w Nikolsku przez Panią Jadwigę Matwiejczyk. Szkatułka ma wymiary 22cm x 14cm x 8cm i jest oklejona słomą.
Medal za udział w walkach o Berlin nadany za udział w walkach o Berlin w czasie II wojny światowej Panu Wasilewskiemu Janowi s. Wawrzyńca. Wydany dnia 5 maja 1974r.

Podarował Pan Jan Wasilewski.

Medal za udział w walkach o Berlin nadany za udział w walkach o Berlin w czasie II wojny światowej Panu Stanisławowi Janczakowi z Netty Folwark. Fotografia szkatułki wykonanej na zesłaniu w Nikolsku przez Panią Jadwigę Matwiejczyk. Szkatułka ma wymiary 22cm x 14cm x 8cm i jest oklejona słomą
Podziękowanie dla kpr Janczaka Stanisława za uczestnictwo w walkach o sforsowanie Odry i przerwanie obrony Niemców na jej zachodnim brzegu. Wydano dnia 23 kwietnia 1945r. Pamiątkowe podziękowanie Panu Siarkowskiemu Bolesławowi zesłańcowi z Netty I, który wrócił do kraju w szeregach I Armii Ludowego Wojska Polskiego

 

Mapka rejonu Tajszet, dokąd zesłano mieszkanców Netty Folwark.
Legitymacja do medalu za udział w walkach o Berlin wydana Stanisławowi Janczakowi. Legitymacja nr 958-71-66 wydana ob. Janczakowi Stanisławowi s. Józefa do Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945r. Dokument potwierdzający śmierć na zesłaniu.
Podziękowanie dla kpr Janczaka Stanisława za uczestnictwo w walkach o okrążenie Berlina. Wydano dnia 25 kwietnia 1945r. legitymacja nr 101492 Ob. Wasilewskiego Jana s. Wawrzyńca do Medalu za udział w Walkach o Berlin. Wydano w Warszawie w dniu 5 maja 1974r.

Podarował Pan Jan Wasilewski.

Medal pamiątkowy PAMIĘCI POLAKÓW OFIAR STALINOWSKICH REPRESJI.

Podarowany przez Jana Ordowskiego

 

Zdjęcie żołnirzy I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie. Zdjęcie- Ochronka sierot polskich. Charakterystyka pracy Zofii Witkowskiej na zesłaniu w ZSRR
Medal zasłużony na Polu Chwały nadany Panu Stanisławowi Janczakowi z Netty Folwark za zasługi bojowe w czasie II wojny światowej. Pamiatkowy guzik ZPO Obławy Augustowskiej Plecak żołnierski z okresu wojny posko-bolszewickiej z 1921roku- dar Teofila Karbowskiego.
  W kopercie z gazety są życzenia imieninowe przesłane dla Pani Dory  Warakomskiej, matki Kierownika Szkoły w Bargłowie od państwa Wójtowiczów. Obie rodziny były wywiezione na Sybir.
Dokument wydany po podpisaniu porozumienia miedzy rządem Sikorskiego i władzami ZSRR zezwalający na poruszanie się po terytorium ZSRR. Zeszyt do nauki języka angielskiego Pana Stanisława Turowskiego przebywającego na zesłaniu w Incie (Republika Komi ZSRR) w latach 1945-1955. Zaświadczenie wystawione przez NKWD w Czenogorsku Pani Zofii Kasjanowicz uprawniające do swobodnej podróży po ZSRR.
Zawiadomienie o śmierci Piotra Krzywińskiego s. Romana. Bilet lotniczy na powrót do kraju Pana Stanisława Turowskiego przebywającego na zesłaniu w Incie (Republika Komi ZSRR) w latach 1945-1955. Paszport Pana Stanisława Turowskiego przebywającego na zesłaniu w Ince (Republika Komi ZSRR) w latach 1945-1955.
Ręcznik Pana Stanisława Turowskiego używany na zesłaniu w Ince (Republika Komi ZSRR) w latach 1945-1955.  SYBERIA i znaczenie wielkiej kolei syberyjskiej; opr. G. Kramer, tłum. Wł. Trąmpczyński; Podarował Pan senator Ropelewski.

 

W polskiej szkole na zesłaniu. Rok 1944.
Zaświadczenie Archiwum Państwowego w Grodnie o skazaniu Pana Stanisława Turowskiego na 10 lat łagrów za przynależność do Armii Krajowej. Banknot o nominale 100 rubli z roku 1910. Dar Pana Eugeniusza Simsona. Różaniec wykonany z kamieni syberyjskich. Podarowany przez JE Biskupa Diecezji Ełckiej Jerzego Mazura, byłego Biskupa Diecezji Irkuckiej w dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia Sybiraków w dniu 10 lutego 2004r.
Banknot o nominale 5 rubli z roku 1909. Dar Pana Eugeniusza Simsona.

 

Banknot o nominale 5 rubli z roku 1909. Dar Pana Eugeniusza Simsona.

 

Obraz przedstawiający katedrę w Irkucku, wykonany z kory brzozowej- dar Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura w XV rocznicę obchodów Święta Szkoły w 2008 roku.
Banknot o nominale 10 rubli z roku 1909. Dar Pana Eugeniusza Simsona. Banknot o nominale 10 rubli z roku 1909. Dar Pana Eugeniusza Simsona. Oryginalny akt nadania ziemi w Netcie Folwarku za udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920r. panu Teofilowi Karbowskiemu. Nadany w dniu 30 grudnia 1936r. w Augustowie
Emblemat wsi z zaboru rosyjskiego. Na owalnej blaszce miedzianejherb Rosji i napis w języku rosyjskim i polskim SOŁTYS.

Podarował Pan Piotr Kowalewski

Moneta syberyjska - 2 kopiejki z 1764 roku. Dwa sobole stojące na ziemi podtrzymują tarczę z napisem: 2 kopiejki. Dar Pana Eugeniusza Simsona. Medal Zasłużonym na Polu Chwały nadany Panu Stanisławowi Janczakowi z Netty Folwark za udział w bitwie pod Lenino 12-13.10.1943r.
Moneta polska z 1932roku -10 złotych. Podarowal Pan Jan Ordowski. Moneta polska z 1932roku -10 złotych. Podarowal Pan Jan Ordowski. Orzełek pochodzący z munduru zołnierzy I Dywizji T. Kościuszki.
1 rubel z 1939 roku. Banknot o nominale 1 rubla z roku 1898. Dar Pana Eugeniusza Simsona. Medal pamiątkowy poswięcony rocznicy zwycięstwa nad Nemcami-9 V 1945r. Dar Waleriana Piotrowskiego.
Banknot o nominale 3 ruble z roku 1905. Dar Pana Eugeniusza Simsona. Talony loterii pieniężnej emitowane przez władze radzieckie na obronę ZSRR przed Niemcami w 1943r. Podarował Pan Eugeniusz Simson z Augustowa. (kopia) Moneta rosyjska z 1841 r. - 3 kopiejki srebrne. Z drugiej strony- insygnia cara Mikołaja I. Podarował Pan Jan Ordowski.
Monety polskie z 1932roku -10 groszy. Podarował Pan Jan Ordowski.

Moneta radziecka z 1939 roku.-3 kopiejki. Podarował Pan Jan Ordowski.

Moneta niemiecka z 1941r.- 5 fenigów. Podarował Pan Jan Ordowski
Zdjęcie Mariana Jonkajtysa  1931-2004r. List Mariana Jonkajtysa. Życzenia świąteczne Pana Mariana Jonkajtysa.
Okulary Mariana Jonkajtysa przekazane szkole przez panią Renę Jonkajtys-Rolską.

 

Pędzel Mariana Jonkajtysa

 

Długopis Mariana Jonkajtysa przekazane szkole przez panią Renę Jonkajtys-Rolską - żonę poety.
Życzenia świąteczne Pana Mariana Jonkajtysa. Kopia obrazu Matki Boskiej Sybirackiej namalowana przez sybiraczkę Henrykę Żukowską pochodzącą z Netty Folwark, a zamieszkałą na stałe w Kanadzie. Oryginalny dodatek do Tygodnika Ilustrowanego z lat 1911-1912 z serii SYBIR, WIZJE PRZESZŁOŚCI-dar Jana Ordowskiego i Egeniusza Simsona. 
Oryginalny dodatek do Tygodnika Ilustrowanego z lat 1911-1912 z serii SYBIR, WIZJE PRZESZŁOŚCI-dar Jana Ordowskiego i Egeniusza Simsona.  Oryginalny dodatek do Tygodnika Ilustrowanego z lat 1911-1912 z serii SYBIR, WIZJE PRZESZŁOŚCI-dar Jana Ordowskiego i Egeniusza Simsona.   Oryginalny dodatek do Tygodnika Ilustrowanego z lat 1911-1912 z serii SYBIR, WIZJE PRZESZŁOŚCI-dar Jana Ordowskiego i Egeniusza Simsona.  
Mapa łagrów sowieckich, do których zsyłano Polaków wraz z nazwiskami rodzin zesłanych z Netty i okolic. Mapę wykonała Małgorzata Duchnowska. Barak, w którym mieszkała rodzina Kasjanowiczów na zesłaniu - okolice Czarnogórska 1942r. Pogrzeb Romualdy Karbowskiej - córki Teofila Karbowskiego mieszkańca wsi Netta Folwark wywiezionego wraz z rodziną 10 lutego 1940r /Krasnojarskij Kraj, Kwitok, rokk 1940/
Powrót do kraju. Przed wagonem rodzina Kasjanowiczów z Netty. Zesłańcy-mieszkańcy baraku: jeńcy japońscy oraz rodzina Państwa Kasjanowiczów z Netty. Tadeusz Kasjanowicz z kolegami na zesłaniu /okoliceCzernogorska, 1942r./
Kobiety zesłane na Sybir z rejonu augustowskiego przy wrębie drzewa. /Krasnojarskij Kraj, Kwitok, 1941r. Potwierdzenie służby czynnej w POW przez mieszkańca Netty II Pana Władysława Kasjanowicza. Medal pamiątkowy poświęcony rocznicy 17 IX 1939r. Dar Waleriana Piotrowskiego.
     
     
  Wykaz postępów w naukach Marji Dubianki ucz. oddz.III 3 klasowej szkoły powszechnej w Netcie roku szkolnego 1929/30 Wykaz postępów w naukach Marji Dubianki ucz. oddz.III 3 klasowej szkoły powszechnej w Netcie roku szkolnego 1929/30    
     
      Zapytanie PCK w Teheranie o rodzinę Kasjanowiczów.
Kartka pocztowa do Pani Zofii Kasjanowicz. Tymczasowe zaświadczenie nr 06693 za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie w walce z niemieckim najeźdźcą.

 

Tymczasowe zaświadczenie nr 7743 za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie w walce z niemieckim najeźdźcą.

 

  Tymczasowe zaświadczenie nr 67199 za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie w walce z niemieckim najeźdźcą.  
Obligacje na kwotę 10 rubli z 1941r. Piotr Duba zesłaniec z Netty Folwark jako żołnierz LWP. Rok 1944. Medal ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI 1945r. nadany Panu Piotrowi Kowalewskiemu s. Jana.
Legitymacja Odznaki Kościuszkowskiej przyznana  Szkole w Netcie Folwarku w 1979r.

Legitymacja Odznaki Kościuszkowskiej przyznana Szkole w Netcie Folwarku w 1979r.

Legitymacja nr 144-83-29 do medalu ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI 1945r.  Pana Piotra Kowalewskiego s. Jana.
Karta z życzeniami z okazji Dnia Nauczyciela nadesłana przez dowódcę Warszawskiej Dywizji Zmechanizowane Paszport z pobytu na Syberii (kserokopia)