Szkolenia rodziców i Rady Pedagogicznej

I semestr rok. szk. 2017/18

 

 

Tytuł szkolenia

Adresat

Data

Godzina

 1

 Komunikacja rodzice-uczniowie

Rodzice i nauczyciele  15.11.2017r 13:00

2

 

   

 

 

 

3