Przygotowania do obchodów Święta Szkoły

W naszej szkole trwają przygotowania do obchodów święta szkoły. Na gazetce można obejrzeć wystawkę zdjęć z uroczystości nadania imienia szkoły, spotkań z Sybirakami, a także syberyjskie pejzaże. Dzieci z młodszych klas odwiedziły izbę pamięci, gdzie z zainteresowaniem oglądały tamtejsze eksponaty.

Przyłączamy się także do obchodów 82 rocznicy pierwszej deportacji do Związku Sowieckiego pod hasłem "Wywiezieni wbrew woli". Więcej szczegółów w linku.

Drodzy Uczniowie. Szanowni Rodzice.

 Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII  przechodzą na naukę zdalną.  Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty

Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty czy maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Uczniom, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor może umożliwić  realizację  zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Dyrektor szkoły – Henryka Mołodziejko

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i  Dzień Dziadka to wyjątkowe święta, które co roku obchodzimy bardzo uroczyście. Z racji obostrzeń i troski o seniorów postanowiliśmy w tym roku zorganizować je nieco inaczej. Młodsi uczniowie podczas zajęć plastycznych wykonywali laurki i pisali życzenia, by później przekazać je swoim dziadkom. Część uczniów przygotowała także krótkie występy artystyczne, które można objerzeć w poniższych linkach.

Wszystkim Wspaniałym Babciom i Wspaniałym Dziadkom chcielibyśmy życzyć dużo zdrowia, pociechy z Wnuków oraz spełnienia najskrytszych marzeń!

~ Przedszkolaki, Uczniowie i Rada Pedagogiczna SP w Netcie

 

> ZWP <

> Klasa 2 <

> Klasa 3 <