Witaj szkoło!


 Życzymy wszystkim uczniom zapału do pracy i wysokich wyników edukacyjnych.2 września 2019 roku o godzinie 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy wypoczęci, uśmiechnięci, szczęśliwi i  pełni zapału do pracy.  Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko, która przypomniała o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, a wszyscy zebrami uczcili minutą ciszy to wydarzenie. Delegacja uczniów wraz z Panią Małgorzatą Kuczyńską złożyli kwiaty i zapalili znicze przy obelisku i dębie katyńskim.  Następnie Pani Dyrektor bardzo serdecznie powitała uczniów, nauczycieli  i przybyłych rodziców i  przedstawiła przydział przedmiotów i klas. Uczniowie spotkali się także  ze swoimi wychowawcami w klasach, gdzie zostały poruszone sprawy organizacyjne. Nie zabrakło też dzielenia się wspomnieniami i przeżyciami z minionych wakacji.

 Zakończenie roku szkolnego 2018/19

19 czerwca 2019 roku spotkaliśmy się na holu szkoły na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/19. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.

Zgodnie z panującą tradycją, w uroczystym pożegnaniu absolwentów szkoły wzięli udział uczniowie klasy VII, którzy  w pięknym montażu słowno - muzycznym skierowali ciepłe słowa zapewniające o przyjaźni.

Głos zabrali również uczniowie VIII klasy. Dziękowali Pani Dyrektor Henryce Mołodziejko i gronu pedagogicznemu za przekazaną wiedzę i troskliwość oraz młodszym kolegom i koleżankom za wspólnie spędzone lata szkolne. Zaprezentowali również film pokazujący ich życie szkolne, relacje z rówieśnikami oraz charaktery. Odbyło się również uroczyste przekazanie sztandaru. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała uczniom klasy VIII: chorążemu - Michałowi Szczesnemu oraz asyście: Dominice Pieńczykowskiej i Wiktorii Ignatowskiej za wzorowe pełnienie zaszczytnej funkcji. Nowy poczet sztandarowy w składzie: Bartłomiej Cudnowski - chorąży, Magda Bieniewska i Magda Rułkowska - asysta uroczyście przejęli sztandar szkoły.

Na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Panią Ewę Truszkowską Pani Dyrektor omówiła najważniejsze wydarzenia z życia szkoły w minionym roku oraz pogratulowała uczniom uzyskanych wyników w nauce i sukcesów w konkursach i zawodach sportowych. Dyrektor szkoły wręczyła świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z wynikami sprawdzianu. Najlepsi uczniowie z klas I-VII otrzymali z rąk Pani Dyrektor świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Podczas uroczystości wręczone zostały także listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów klasy VIII.

Na zakończenie apelu dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom za rzetelną i efektywną pracę z uczniami oraz rodzicom za współpracę.   życząc uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.

Pogrzeb Sybiraczki

3 czerwca 2019 roku poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Dominika Pieńczykowska, Wiktoria Ignatowska i Michał Szczesny uczestniczył w pogrzebie Sybiraczki - Ś.P. Krystyny Milanowskiej.

Ś.P. Krystyna Milanowska wielokrotnie gościła w naszej szkole podczas obchodów święta patrona.