Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

W dniu 8 września 2017r. delegacja szkoły na czele z Panią Dyrektor Henryką Mołodziejko wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w XVII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, który przeszedł ulicami  Białegostoku spod Pomnika Katyńskiego do Kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie Mszę świętą celebrował JE abp prof. dr hab. Edward Ozorowski. Myśl przewodnia tegorocznego marszu brzmiała: „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”. Uroczystość zakończono złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka. Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie klasy VI.

Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Katarzyna Salik i Anna Wąsewicz.

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017roku, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego wróciliśmy do szkoły w doskonałych nastrojach, wypoczęci i pełni zapału do pracy, a z najmłodszymi pociechami licznie przybyli rodzice. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko, przypominając zebranym o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy upamiętniliśmy ofiary II wojny światowej, a delegacja uczniów z klasy V wraz z Panią Małgorzatą Kuczyńską zapaliła znicze i złożyła kwiaty przy obelisku oraz Dębie Katyńskim.

W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor przedstawiła nauczycieli oraz poinformowała o nauczanych przez nich przedmiotach. Serdecznie witamy nowych nauczycieli: Panią Joannę Horoszko, Panią Renatę Oborską, Panią Bogumiłę Chwedczuk, Panią Mariannę Maksimowską-Doroszko.

 W związku z reformą edukacji zaadaptowano pomieszczenie po izbie pamięci na piękną salę lekcyjną, w której będą uczyć się pierwszaki.

Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła życzenia owocnej pracy i wielu sukcesów nauce.

Po wyprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu „Pieśni szkoły” udaliśmy się do klas na spotkania z wychowawcami.

 

 

 

Zakończenie Roku Szkolnego  2016/2017

23 czerwca 2017 rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje, a więc w miłych nastrojach przybyliśmy by pożegnać się murami szkolnymi na całe dwa miesiące. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego, a następnie Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko powitała zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych rodziców. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Augustów - Pan Zbigniew Buksiński, Pan Jerzy Sienkiewicz – prezes Związku Sybiraków w Augustowie, były dyrektor naszej szkoły - Pan Jan Ordowski, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Kowalewska. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego znacznie różniło się od poprzednich, ponieważ zgodnie z założeniami reformy oświatowej, kontynuować naukę w naszej szkole nadal będzie klasa VI, a więc nie żegnaliśmy się z nimi.. Podniosłym punktem było uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu.  Zaszczytną rolę chorążego pocztu powierzono Łukaszowi Siłkowskiemu, a asystę Magdzie Bieniewskiej i Magdzie Rułkowskiej. W części artystycznej przygotowanej przez Panią Katarzynę Salik i Teresę Kondracką uczniowie klasy VI i I wierszem i piosenką wyrazili podziękowanie nauczycielom za ich pracę, troskę i poświecenie w kształtowaniu młodych umysłów. Miłym akcentem był humorystyczny filmik przygotowany przez klasę VI opowiadający o typowych uczniach. Duże zaciekawienie wzbudziła prezentacja multimedialna odzwierciedlająca cały miniony rok pracy, a Pani Dyrektor przedstawiła kolejne wydarzenia z życia szkoły. Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za pracę oraz życzyła radosnych i bezpiecznych wakacji. Bardzo miłym punktem uroczystości było rozdanie nagród uczniom wyróżniającym się w nauce. Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.