Wieczorek poetycki


21 lutego 2020 roku odbył się w naszej szkole wieczorek poetycki pod hasłem „Życia mała garść”. Wysłuchaliśmy przepięknych wierszy i piosenek opowiadających o życiu, miłości i szczęściu, które skłoniły widzów do osobistych refleksji. Licznie przybyli rodzice, dziadkowie oraz absolwenci z uwagą i dumą podziwiali wokalne i recytatorskie talenty uczniów. Dziękujemy Pani Annie Wąsewicz, Pani Irenie Bagińskiej i Pani Katarzynie Salik za przygotowanie tak wzruszającego montażu słowno-muzycznego.

Pogadanka z pracownikiem KRUS o bezpieczeństwie na wsi dla uczniów  klas 0 - III

11 lutego 2020 roku gościliśmy w szkole pracownika KRUS Panią Bożenę Karp, która zachęcała uczniów do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Zostaliśmy zapoznani z jego regulaminem oraz kryteriami oceny prac. Następnie  obejrzeliśmy prezentację multimedialna dotyczącą zagrożeń wynikających z kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi oraz „Grę o zdrowie” - filmik o bezpieczeństwie. Przestrzegała o niewłaściwej postawie i obchodzeniu się z dużymi zwierzętami.

Było to bardzo pouczające spotkanie, dzięki któremu uświadomiliśmy sobie, jak wiele niebezpieczeństw czyha ze strony zwierząt w obejściach na wsi. Dzieci natomiast wyraziły chęć udziału w konkursie.

 

 MY, ZAWSZE PAMIĘTAMY

            Dzień 10 lutego to jeden z najważniejszych dni w kalendarium społeczności Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. To dzień upamiętniający smutne wydarzenie związane z patronem naszej szkoły - wywózką mieszkańców Netty na Syberię. W tym roku to szczególna rocznica, bowiem mija 80 lat, dlatego przygotowywaliśmy się do niego poprzez projekt edukacyjny, który obejmował liczne działania. Między innymi odbył się konkurs plastyczny zatytułowany „Wywózka na Syberię”. Piękną lekcję historii związanej z przeżyciami Polaków na nieludzkiej ziemi przeprowadziła naszym uczniom Pani Henryka Bogusławska. W nowo powstałej izbie pamięci uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w lekcjach o tematyce sybirackiej. W tejże izbie, obok wielu cennych pamiątek związanych z pobytem Polaków na zesłaniu, szczególne miejsce poświęcono zmarłym Sybirakom, w tym Panu Eugeniuszowi Simsonowi, który był wyjątkowo mocno związany z naszą szkołą.

            W tym roku postanowiliśmy też udać się do miejsc związanych z Sybirakami, aby tam pomodlić się i zapalić symboliczny znicz. Wcześniej chętni uczniowie klas starszych przygotowali i zaprezentowali młodszym kolegom informacje dotyczące tych miejsc. To doskonała lekcja, która pokazuje, że dopóki żyje pamięć w ludziach, a do tego w młodych sercach, dopóty cierpienie tamtych ludzi nie pójdzie w zapomnienie, a czas nie przyćmi historii przodków. Co jest głównym celem naszej pracy. Nasz wyjazd miał charakter edukacyjny i rozpoczął się od miejsc nam najbliższych, czyli przy Obelisku poświęconym Mieszkańcom Ziemi Augustowskiej Wywiezionym na Sybir i Pomniku Mieszkańców Netty zesłanych na Sybir w Netcie Folwark 10 lutego 1940 roku. Następnie udaliśmy się do Białegostoku do kościoła Świętego Ducha i pod Pomnik Sybiraków, gdzie również była modlitwa i zapalono znicze.

            Żyjemy w czasach, kiedy patriotyzm przybrał całkiem inne oblicze, aniżeli miał w czasach, gdy wydarzyła się tragedia Sybiru. Trudno jest wyobrazić naszym uczniom to, co przeżywali ich Dziadkowie. Dlatego chcemy nauczyć ich, że patriotyzm to pamięć o przeszłości pozbawiona wrogości, ale też obowiązek dbania o Ojczyznę tu i teraz. Taki patriotyzm dnia codziennego, który nie jest prosty, gdyż często wymaga rezygnacji z własnej wygody.

            Mamy nadzieję, że nasza młodzież szkolna tak bardzo zaangażowana w losy swoich przodków, będzie w pełni świadoma, że Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości (kard. Stefan Wyszyński).

                                                                A.Wąsewicz

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie