XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłąńców Sybiru w Białymstoku

W piątek, 6 września 2019 roku ulicami Białegostoku przeszedł XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru upamiętniający historię wywózek na wschód. Wspólnie z Sybirakami, ich rodzinami, wnukami, kombatantami i młodzieżą szkolną, w tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyła delegacja klasy VIII wraz z Panią Dyrektor Henryką Mołodziejko oraz nauczycielami: Panią Ireną Bagińską i Panią Anną Wąsewicz. Uroczystość rozpoczęła się przy Pomniku Katyńskim, a następnie ulicami miasta przeszliśmy do Kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie wzięliśmy udział we Mszy Świętej celebrowanej przez arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka, gdzie delegacje uczestniczyły w apelu pamięci , składały kwiaty i paliły znicze.

Uczestnictwo w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru pozwala młodym pokoleniom kultywować pamięć o tragedii deportowanych na daleką Syberię.

 

Witaj szkoło!


 Życzymy wszystkim uczniom zapału do pracy i wysokich wyników edukacyjnych.2 września 2019 roku o godzinie 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy wypoczęci, uśmiechnięci, szczęśliwi i  pełni zapału do pracy.  Na początku głos zabrała Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko, która przypomniała o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, a wszyscy zebrami uczcili minutą ciszy to wydarzenie. Delegacja uczniów wraz z Panią Małgorzatą Kuczyńską złożyli kwiaty i zapalili znicze przy obelisku i dębie katyńskim.  Następnie Pani Dyrektor bardzo serdecznie powitała uczniów, nauczycieli  i przybyłych rodziców i  przedstawiła przydział przedmiotów i klas. Uczniowie spotkali się także  ze swoimi wychowawcami w klasach, gdzie zostały poruszone sprawy organizacyjne. Nie zabrakło też dzielenia się wspomnieniami i przeżyciami z minionych wakacji.

 Zakończenie roku szkolnego 2018/19

19 czerwca 2019 roku spotkaliśmy się na holu szkoły na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/19. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.

Zgodnie z panującą tradycją, w uroczystym pożegnaniu absolwentów szkoły wzięli udział uczniowie klasy VII, którzy  w pięknym montażu słowno - muzycznym skierowali ciepłe słowa zapewniające o przyjaźni.

Głos zabrali również uczniowie VIII klasy. Dziękowali Pani Dyrektor Henryce Mołodziejko i gronu pedagogicznemu za przekazaną wiedzę i troskliwość oraz młodszym kolegom i koleżankom za wspólnie spędzone lata szkolne. Zaprezentowali również film pokazujący ich życie szkolne, relacje z rówieśnikami oraz charaktery. Odbyło się również uroczyste przekazanie sztandaru. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała uczniom klasy VIII: chorążemu - Michałowi Szczesnemu oraz asyście: Dominice Pieńczykowskiej i Wiktorii Ignatowskiej za wzorowe pełnienie zaszczytnej funkcji. Nowy poczet sztandarowy w składzie: Bartłomiej Cudnowski - chorąży, Magda Bieniewska i Magda Rułkowska - asysta uroczyście przejęli sztandar szkoły.

Na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Panią Ewę Truszkowską Pani Dyrektor omówiła najważniejsze wydarzenia z życia szkoły w minionym roku oraz pogratulowała uczniom uzyskanych wyników w nauce i sukcesów w konkursach i zawodach sportowych. Dyrektor szkoły wręczyła świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z wynikami sprawdzianu. Najlepsi uczniowie z klas I-VII otrzymali z rąk Pani Dyrektor świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Podczas uroczystości wręczone zostały także listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów klasy VIII.

Na zakończenie apelu dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom za rzetelną i efektywną pracę z uczniami oraz rodzicom za współpracę.   życząc uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.