Ślubowanie klasy I

29 października 2018 roku to dzień bardzo doniosły i uroczysty, gdyż dzieci z klasy I zostali pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Zanim nastąpił moment pasowania dzieci musiały pochwalić się wieloma umiejętnościami. Długo i z dużym zaangażowaniem przygotowywali się do występu, a efekt był naprawdę bardzo dobry. Piękna recytacja, umiejętności wokalne, znajomość treści patriotycznych, umiejętność rozwiązywania zagadek, to główne argumenty przemawiające za włączeniem ich do grona społeczności szkolnej.

Doniosłym momentem uroczystości było złożenie ślubowania, którego treść odczytała wychowawczyni klasy I - Pani Joanna Horoszko. Uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko dokonała pasowania wypowiadając słowa  „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie", a wychowawczyni wręczyła im pamiątkowe dyplomy.

W przygotowanie programu artystycznego włączyli się także uczniowie klasy VII, którzy jednocześnie zostali opiekunami dzieci z klasy I. Szczerze obiecali wspierać swoich młodszych kolegów w nawet najmniejszych trudnościach, aby czuli się pewne i bezpiecznie w murach naszej szkoły.

Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a następnie odbyła się dyskoteka.

To wydarzenie na długo zapadnie w naszej pamięci.

 Spotkanie ze strażakami

         17 października 2018 roku gościliśmy w szkole strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, co było okazją do bliższego poznania zawodu strażaka i niebezpieczeństw z nim związanych. Przypomniane zostały  numery alarmowe wraz z instrukcją wzywania pomocy przez telefon. Następnie przeprowadzono pogadankę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności sposobów zachowania się w przypadku zagrożenia życia. Omówione zostały zasady ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz kolejne czynności w trakcie wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Strażak prezentował także na fantomie sposób ratowania ludzkiego życia, a następnie dzieci kształciły praktyczne umiejętności, które w przyszłości mogą okazać się przydatne. Uczniowie dowiedzieli się także o roli czujki dymu.

Dziękujemy za bardzo pouczającą lekcję o bezpieczeństwie.

 

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2018 roku świętowaliśmy Dzień Nauczyciela w naszej szkole. Jest nam miło, że gościliśmy Sekretarz Gminy Augustów – Panią Elżbietę Pszczołę, Inspektora ds. edukacji gminy Augustów - Panią Zuzannę Rogucką, Prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie - Pana Jerzego Sienkiewicza, emerytowanego dyrektora tej szkoły – Pana Jana Ordowskiego oraz przedstawicieli Rady Rodziców.
    Uczniowie klas V-VIII zaprezentowali część artystyczną pod hasłem „Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy ”, w której oprócz piosenek nie zabrakło też scenek humorystycznych.
Swoją wdzięczność nauczycielom oraz moc życzeń wraz z kwiatami przekazali przedstawiciele Rady Rodziców.

Było bardzo uroczyście, a nad przebiegiem czuwały Panie: Renata Oborska i Grażyna Siłkowska. W przygotowaniach części artystycznej uczestniczyła Pani Marianna Maksimowska- Doroszko.