Rozpoznaj swoich nauczycieli

Z okazji Dnia Nauczyciela Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs „Rozpoznaj swoich nauczycieli”.  Zabawy było co niemiara. Chętni uczniowie musieli rozpoznać panie ze zdjęć sprzed lat. Mieli z tym ogromny problem, ale nie ma się co dziwić, same panie nauczycielki miały  problem z rozpoznaniem swoich koleżanek.

W konkursie tym wzięło udział 15 osób. Żadnej nie udało się rozpoznać wszystkich zdjęć ale najwięcej,  bo aż 10 prawidłowych nazwisk wpisała Julia Wróblewska.  

Za rok będzie łatwiej, ponieważ obiecałyśmy, że na tablicy pojawią się nasze zdjęcie ale już jako nastolatek. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za miłą zabawę.

Dzień Edukacji Narodowej

 13 października 2017 roku świętowaliśmy Dzień Nauczyciela w naszej szkole. Jest nam miło, że gościliśmy Wójta Gminy Augustów - Pana Zbigniewa Buksińskiego, Proboszcza Parafii Bargłów Kościelny ks. Janusza Mroczkowskiego, Prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie - Pana Jerzego Sienkiewicza, emerytowanego dyrektora tej szkoły – Pana Jana Ordowskiego oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

         Uczniowie klas IV-VII  zaprezentowali przepiękną część artystyczną pod hasłem „Chcemy wyśpiewać Wam życzenia”,  w której  oprócz  doskonale wykonanych piosenek nie zabrakło też scenek humorystycznych.

         Swoją wdzięczność nauczycielom oraz  moc życzeń wraz z kwiatami przekazali przedstawiciele Rady Rodziców.

         Pani dyrektor pożegnała oficjalnie i podziękowała za współpracę Panu Bogdanowi Harasim – konserwatorowi szkoły, który odszedł na emeryturę. Słowa podziękowania w imieniu nauczycieli i uczniów oraz serdeczne życzenia przekazała Pani Anna Wąsewicz.

Było pięknie i bardzo uroczyście.  Dziękujemy Pani Katarzynie Salik i Pani Irenie Bagińskiej za przygotowanie tak uroczystego apelu.

 

          Próbny alarm ewakuacyjny

9 października 2017 roku przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy, który miał na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwał strażak  z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. Ewakuacja została przeprowadzona prawidłowo, a uczniowie sprawnie opuścili budynek szkoły.

Strażak przeprowadził w atrakcyjnej formie pogadankę, podczas której uczniowie krok po kroku, dowiedzieli się w jaki sposób ocenić stan poszkodowanego i właściwie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Przypomniano także numery alarmowe i zasady ich używania.

Uczniowie zdobyli cenną wiedzę na temat właściwego zachowania się w przypadku zagrożenia życia innej osoby.