Wycieczka do Straży Granicznej

14 maja 2018 roku uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-III odwiedziły Placówkę Straży Granicznej w Augustowie. Dzieci zostały bardzo serdecznie przyjęte przez funkcjonariuszy i zdobyły szeroką wiedzę o ich pracy. Podczas pobytu dzieci dowiedziały się, czym jest straż graniczna, jakie są jej zadania oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. Dużą atrakcją było bezpośrednie zetknięcie z samochodami, umundurowaniem i wyposażeniem funkcjonariusza podczas akcji, a także pobyt na strzelnicy, w celi aresztu oraz pobieranie odcisków palców.  Dzieci miały również okazję m.in. przymierzyć kamizelkę kuloodporną, hełm, popatrzeć przez lornetkę, wejść do samochodu. Wycieczka była bardzo pouczająca, a także dostarczyła wiele radości jej uczestnikom.

Dzień Ziemi

25 kwietnia 2018 roku została zorganizowana impreza w ramach obchodów Dnia Ziemi, której celem było podniesienia świadomości ekologicznej wśród uczniów. Na początku Pani Teresa Kondracka zaprezentowała dwa filmy. Pierwszy pt. „Kartka z kalendarza”  dotyczył  ochrony zwierząt, a drugi - segregacji odpadów. Następnie odbył się konkurs recytatorski, w którym zwyciężył Michała Ostapowicz z klasy III. Piękną deklamacją, nienaganną dykcją, a także oryginalnym rekwizytem zachwycił komisję konkursową, w której zasiadała Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko oraz Pani Anna Wąsewicz.  Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w turnieju i odpowiadali na skomplikowane pytania z  zakresu wiedzy ekologiczno-przyrodniczej. Natomiast Pani Marianna Maksimowska-Doroszko przygotowała krzyżówkę, której hasła związane były z przyrodą i ekologią.  Trzeba przyznać, że miło spędziliśmy czas gdyż była to wspaniała lekcja przyrody i ekologii. Dziękujemy organizatorom.

TRZECI MAJA


 

   

Nad przebiegiem uroczystości czuwała Pani Bogumiła Chwedczuk. Dziękujemy za piękną lekcję historii.Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MAJA świętowaliśmy w dniu 24 kwietnia 2018 roku. Apel jest wpisany do kalendarza uroczystości naszej Szkoły i stanowi doskonałą okazję do uświadomienia wszystkim, jak ważną rolę pełnią słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Podczas uroczystości uczniowie klas VI i VII zapoznali zebranych z historią najważniejszych wydarzeń związanych z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3-Maja. Treści montażu słowno – muzycznego przybliżyły uczniom okoliczności uchwalenia tego, jakże ważnego aktu w dziejach narodu. Uroczystość wzbogaciły pieśni patriotyczne takie jak: „Witaj majowa jutrzenko”, „Nadzieja” oraz „Jak długo w sercach naszych”.