Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

          W tym roku przypada 230 rocznica Święta Narodowego - Trzeciego Maja. Święto to upamiętnia ważne wydarzenia w historii naszego kraju - uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji.

           Dokument ten nie tylko miał pomóc we wzmocnieniu państwa, ale przede wszystkim miał podnieść w Polakach wiarę w lepsze jutro.

             Dziś, chociaż minęło tak wiele lat, wciąż pamiętamy o tym wydarzeniu. Podtrzymujemy tradycję i pamięć historyczną, która umożliwia młodym Polakom identyfikowanie się ze swoim narodem oraz daje poczucie odrębności i indywidualności w dobie globalizacji.

                W związku z tym zachęcamy wszystkich gorąco do obchodów tego święta, chociażby poprzez wywieszenie flagi państwowej.