Pierwszy dzień wiosny

      21 marca powitaliśmy wiosnę. W tym bardzo radosnym dniu, ubraliśmy się w kolorze zielonym, dzieci młodsze wraz ze swoimi wychowawcami, wybrały się na teren boiska szkolnego, aby spalić „Marzannę” – symbol odchodzącej zimy. Najmłodsze przedszkolaki powiedziały wierszyk, klasa I i II zaśpiewała piosenkę o wiosennych porządkach, a klasa III zaprezentowała piosenkę o powitaniu wiosny. Najważniejszym punktem było spalenie kukły. Z uśmiechem na ustach i nadzieją na piękną wiosenną pogodę wróciliśmy do szkoły.

Dzień Kobiet

8 marca 2017r. obchodziliśmy Dzień Kobiet.  W dniu święta wszystkich Pań i dziewczynek chłopcy stanęli na wysokości zadania i przygotowali bardzo interesujący program artystyczny. Były piękne wiersze, złote myśli, piosenki oraz taniec. Ucharakteryzowani chłopcy swoim tanecznym występem spowodowali wybuch radości i śmiechu. O Święcie Kobiet pamiętali także rodzice, którzy przekazali serdeczne ż
yczenia pisane wierszem i obdarowali wszystkie Panie  pięknymi kwiatami.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały Panie:  Ewa Jakubiak i Katarzyna Salik.

 

Święto Szkoły im. Sybiraków w Netcie

10 lutego 2017 roku, w 77 rocznicę  wywózki mieszkańców Netty na Syberię, odbyły się uroczyste obchody Święta Szkoły. Minęło już 23 lata od chwili, kiedy jako pierwsza szkoła w kraju, przyjęła to zaszczytne imię. Do tak ważnego wydarzenia przygotowywaliśmy się od wielu tygodni. Uczniowie uczyli się Hymnu Sybiraków, oglądali filmy oraz słuchali fragmentów książki Wiktorii Malinowskiej „Zapamiętane”. Brali udział w lekcjach w izbie pamięci, gdzie oglądali pamiątki z zesłania: zdjęcia, dokumenty, medale, przedmioty osobiste, monety. Przygotowano również gazetkę poświęconą zmarłym Sybirakom w 2016 roku.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych: Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie, Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze, i Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie, rozpoczęła się Msza Święta celebrowana przez księdza dr Wojciecha Kotarskiego.

Następnie głos zabrała Pani dyrektor Henryka Mołodziejko, która serdecznie powitała zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Jarosław Szlaszyński – Starosta Powiatu Augustów, Pan Zbigniew Kaszlej – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Augustowie, sekretarz Gminy Augustów Pani Elżbieta Pszczoła, dyrektor ZOES Gminy Augustów – Pan Janusz Wierzbicki, Pan Jan Ordowski – były dyrektor naszej szkoły oraz były dyrektor ZOES Gminy Augustów, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków – Pan Jerzy Sienkiewicz, prezes honorowy Związku Sybiraków- Pan Eugeniusz Simson, przedstawiciele Rady Gminy Augustów Pan Marek Sujata, Marek Mikołajczyk i Marek Pieńczykowski, dyrektor GOK W Żarnowie – Pani Elżbieta Sierzputowska, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie – Pani Henryka Rzepecka oraz wicedyrektor – Pani Anna Jakucewicz, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie – Pani Danuta Gregorowicz,  dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze - Pani Barbara Kotarska i Pani Małgorzata Dawidowicz – opiekun pocztu sztandarowego ZSS im. Sybiraków w Krasnymborze, sołtysi okolicznych wsi: Tadeusz Smoleński, Krzysztof Ziarko, Paweł Pieńczykowski i Mateusz Pieńczykowski, miejscowi radni: przedstawiciele Rady Rodziców, Sybiracy: Pani Krystyna Milanowska, Pani Barbara Czartoszewska, Pani Wacława Rutkowska oraz rodziny sybirackie.

Wymownie brzmiało hasło tegorocznej uroczystości --„Najdłuższa droga …” i zostało dogłębnie ukazane we wzruszającym występie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kuczyńskiej, Małgorzaty Fuszara i Teresy Kondrackiej. Scenografię wykonały Panie: Małgorzata Fuszara i Joanna Horoszko.

Za szczególne zasługi dla Związku Sybiraków, decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, Złotą Odznaką Honorową został odznaczony Starosta Pawiatu Augustów, Pan Jarosław Szlaszyński. Natomiast nauczycieli szkoły: Jolantę Nowicką, Małgorzatę Kuczyńską  i Teresę Kondracką odznaczono Srebrną Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaki wręczyła Pani Barbara Czartoszewska i Pan Jerzy Sienkiewicz – przedstawiciele Związku Sybiraków. 

Obchodom Święta Szkoły towarzyszył konkurs plastyczny, którego hasłeo brzmiało: „Zapamiętane … Ze wspomnień Pani Wiktorii”.  Poziom artystyczny prac był wysoki. Uczniowie w swojej twórczej działalności odnosili się do wspomnień Pani Wiktorii zawartych w książce „Zapamiętane”.    W konkursie wzięło udział 39 uczniów klas I – VI. Przyznano nagrody rzeczowe ufundowane przez Związek Sybiraków w Augustowie w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I–III i kl. IV–VI.  

W grupie młodszej (kl. I – III)

  • I miejsce – Bartłomiej Och
  • I miejsce – Kamil Kulik
  • II miejsce – Kacper Duba
  • III miejsce – Kamil Mazur

W grupie starszej (kl. IV - VI)

  • I miejsce – Wiktoria Ignatowska
  • I miejsce – Magda Rułkowska
  • II miejsce – Michał Szczesny
  • III miejsce – Jakub Kowalewski
  • III miejsce – Dominika Pieńczykowska

Dyplomy i nagrody wręczyła Pani Małgorzata Dworak – córka Pani Wiktorii, która ufundowała słodkie upominki.

Do Koła Wnuków Sybiraka przyjęto nowych członków. Są to uczniowie: Amelia Bartoszewicz, Dawid Stankiewicz i Adam Ziarko. Otrzymali oni legitymacje oraz pamiątkowe znaczki z rąk Pani Barbary Czartoszewskiej i Pana Jerzego Sienkiewicza.

Za szczególne zaangażowanie w życie szkoły Pani Dyrektor Henryka Mołodziejko wręczyła dyplomy „Przyjaciela szkoły” rodzicom: Pani Ewelinie Szmygiel i Pani Elżbiecie Pieńczykowskiej. Następnie nastąpiło uroczyste wyprowadzenie sztandarów i odśpiewanie „Pieśni szkoły”.

 Przy obelisku przy szkole, pod pamiątkową tablicą, Ksiądz Adam Kolbusz odmówił modlitwę w intencji Sybiraków, a przybyłe delegacje  złożyły kwiaty.

Uroczystość zakończyła się w Netcie Folwarku pod Pomnikiem Pamięci Mieszkańców Netty Wywiezionych na Sybir, gdzie   delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Za ufundowanie uczniom słodkich upominków dziękujemy Radnym Gminy Augustów i Sybirakom z Zarządu Związku Sybiraków w Augustowie.

 

Tegoroczne Święto Szkoły prowadziły Panie: Ewa Jakubiak i Ewa Truszkowska.